Uren Inloggen Contact

Tien vragen over de praktijkroute voor werkgevers

Sinds 2017 is het voor werkgevers mogelijk om iemand in dienst te nemen waarvan tijdens het proefcontract bepaald wordt of hij of zij in het doelgroepregister opgenomen moet worden. Vier vragen en antwoorden over deze zogenaamde praktijkroute banenafspraak.

Normaal gesproken bepaalt het UWV wie er in het doelgroepregister terecht komen. Veelal zijn dit mensen waar een medische oorzaak is voor verminderd arbeidsvermogen. Echter: er is nog een andere manier om in het doelgroepregister terecht te komen, namelijk via de zogenaamde praktijkroute banenafspraak.

Wat is de praktijkroute?

Bij de praktijkroute gaat het vaak om mensen waar geen medische indicatie is voor verminderd arbeidsvermogen. Toch zijn dit mensen die tijdens een normale sollicitatieprocedure vaak afgewezen worden omdat de werkgever vermoedt dat zij niet de volledige loonwaarde waard zullen zijn. In gewone woorden: “er is iets mee”.

Sinds 1 januari 2017 kan een werkgever zulke mensen toch zonder veel risico een proefcontract aanbieden. Tijdens de proefperiode kan de gemeente dan een loonwaardeonderzoek uitvoeren, waaruit blijkt of deze werknemers het wettelijke minimumloon waard zijn, of niet.

“Mensen zijn blij met de Praktijkroute, omdat ze daardoor kunnen werken en meedraaien in de samenleving.” – Margriet Exterkate, coördinator re-integratie en arbeidsdeskundige (Bron: Biga Groep)

Blijkt uit het loonwaardeonderzoek inderdaad dat de werknemer – vergeleken met andere werknemers – veel minder goed presteert en het wettelijk minimumloon niet waard is, dan kan hij of zij rechtstreeks in het doelgroepregister opgenomen worden (zonder extra onderzoek door het UWV). Wel of niet in het doelgroepregister opgenomen worden, wordt dus “in de praktijk” getoetst. Vandaar de naam 'praktijkroute banenafspraak'.

Wat is de definitie van 'de praktijkroute'?

Van cliënten met een arbeidsbeperking wordt op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemeting vastgesteld welke loonwaarde zij hebben. Bij een loonwaarde die bij voltijdse arbeid minder dan het wettelijk minimumloon bedraagt, kunnen deze cliënten, zonder beoordeling banenafspraak door UWV, worden opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak.

Wat is de doelstelling van de praktijkroute?

Een extra mogelijkheid voor mensen uit de doelgroep Participatiewet om opgenomen te worden in het doelgroepregister als zij een loonwaarde hebben lager dan 100%. Hierdoor kan een werkgever gebruik maken van de no-riskpolis en mogelijke andere subsidies.

Voor wie is de praktijkroute?

De Praktijkroute is nu alleen mogelijk voor mensen voor wie de Participatiewet geldt: bijstandsgerechtigden, mensen die met een loonkostensubsidie werken en niet- uitkeringsgerechtigden die als werkzoekende staan geregistreerd.

Welke voordelen biedt de praktijkroute de werknemer?

Natuurlijk is het niet leuk om “een stempeltje” te krijgen. Toch is de praktijkroute voor veel mensen een extra mogelijkheid om aan een betaalde baan te komen. Groot voordeel van de praktijkroute is bovendien dat iemand direct aan het werk kan en dus geen UWV-onderzoek af hoeft te wachten.

Hoe kan Pernu u als werkgever helpen?

Bent u op zoek naar een nieuwe medewerker? Pernu heeft een database vol met getalenteerde en gemotiveerde medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij gaan voor u op zoek naar een passende medewerker waarbij er sprake gaat zijn van een duurzame plaatsing.

Lijkt een kandidaat geschikt voor de functie maar is hij of zij niet geregistreerd in het doelgroepregister? Wij helpen u om een loonwaardeonderzoek te regelen bij de gemeente met als doel de medewerker alsnog via de praktijkroute hierin op te laten nemen. Op die manier kunt u van alle voordelen profiteren die dit met zich meebrengt.

Dankzij onze jarenlange ervaring met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is Pernu bijzonder goed in staat in te schatten of iemand in het doelgroepregister thuishoort of niet. U kunt er dus op vertrouwen dat wij u hierover goed kunnen adviseren.

Praktijkvoorbeeld

Via de gemeente werd Johan (27) naar Pernu doorverwezen. Johan is een afgestudeerd HBO’er met concentratieproblemen. Hij is snel afgeleid en ondervindt hierdoor moeite in het zoeken naar werk op zijn niveau. Werkgevers nemen liever een HBO’er aan zonder deze eigenschap.

‘Snel afgeleid zijn’ is echter onvoldoende voor een Wajong-indicatie. Toch zit Johan nu al twee jaar thuis en is inmiddels in de bijstand beland. De gemeente stelt een Praktijkroute voor.

praktijkroute

Via Pernu vindt Johan een baan als Junior Analyst Financiën bij het Ministerie in Den Haag. Via de Praktijkroute wordt hij getest en er wordt inderdaad verminderde loonwaarde geconstateerd. Hierdoor wordt hij bijgeschreven in het doelgroepregister waardoor zijn nieuwe werkgever kan profiteren van alle voordelen.

Op zijn nieuwe werk krijgt Johan een geïsoleerde werkplek. Dat helpt enorm bij het vasthouden van de concentratie. Inmiddels heeft hij een vast dienstverband en werkt hij al enkele jaren naar tevredenheid bij het Ministerie.

Wil je meer weten over wat Pernu voor jou als werkgever kan betekenen? Lees hier verder en / of neem contact met ons op!

Hoe verloopt het proces?

 • Mensen worden op de werkplek beoordeeld, bij voorkeur tijdens een proefplaatsing. De Praktijkroute sluit daardoor beter aan op het arbeidsleven. De gemeente stelt aan de hand van een gevalideerde methodiek vast of de persoon met een arbeidsbeperking zelf in staat is om het WML te verdienen op die werkplek. Is dat niet het geval, dan geeft de gemeente dit door aan het UWV en wordt de persoon met een arbeidsbeperking in het doelgroepregister van de Banenafspraak opgenomen. Een extra beoordeling door het UWV is dan niet meer nodig.
 • De baan waarop deze persoon werkt, telt mee voor de Banenafspraak als de persoon in het doelgroepregister wordt opgenomen. Ook kan de werkgever dan aanspraak maken op bepaalde voordelen, zoals loonkostensubsidie, de no-risk polis, het Lage Inkomens Voordeel (LIV) als aan de voorwaarden daarvan wordt voldaan en het Loonkostenvoordeel (LKV). Afhankelijk van de situatie van de werknemer

Zijn er kosten verbonden aan de praktijkroute?

Er zijn geen kosten verbonden aan het opnemen van mensen met een arbeidsbeperking in het doelgroepregister van de Banenafspraak via de Praktijkroute. Subsidiemogelijkheden voor de werkgever zijn afhankelijk van de situatie van de medewerker.

Wat zijn de gevolgen van de praktijkroute?

 • Mensen die via de Praktijkroute instromen worden maar één keer beoordeeld
 • Mensen worden opgenomen in het doelgroepregister
 • Praktijkroute sluit goed aan op uitvoeringspraktijk
 • De baan telt mee voor de Banenafspraak
 • Werkgevers maken aanspraak op bepaalde voordelen en instrumenten 

Welke voordelen biedt de praktijkroute de werkgever?

Wordt een medewerker op grond van de Praktijkroute opgenomen in het doelgroepenregister dan telt de baan mee voor de Banenafspraak. Werkgevers hebben bij ziekte aanspraak op de no-riskpolis. Sinds 1 januari 2018 heeft deze groep ook recht op een doelgroepverklaring LKV ‘Banenafspraak en scholingsbelemmerden’ waarmee de werkgever aanspraak kan maken op het loonkostenvoordeel (LKV).

Ondanks dat de opname in het doelgroepregister nog niet rond is, loopt de werkgever niet veel risico. De beoordeling vindt namelijk plaats tijdens de proefplaatsing. Wordt de werknemer niet opgenomen in het doelgroepregister? Dan heeft de werkgever zelf de keuze om te verlengen.

De volgende instrumenten komen beschikbaar:

 • Loonkostensubsidie
 • No-riskpolis
 • Premiekorting (mits men daarvoor nog niet in een dienstbetrekking werkte, dus niet altijd)
 • LIV (mits aan LIV-voorwaarden wordt voldaan

De effecten van de Praktijkroute zijn positief voor alle betrokken partijen, vanwege meer duidelijkheid, de beschikbaarheid van de no-riskpolis en een toename van het aantal potentiële kandidaten.

Onze mensen

Laatste vacatures

Job Banner

Medewerker Aangiftes Belastingdienst MKB Utrecht (doelgroepregister/Wajong)

Ben jij graag administratief bezig en werk je nauwkeurig? En heb je nu een Wajong, doelgroepenregistratie of val je onder de Indicatie Banenafspraak? Dan hebben we een mooie baan voor jou...
Utrecht

Medewerker Aangiftes Belastingdienst MKB Amsterdam (doelgroepregister/Wajong)

Ben jij graag administratief bezig en werk je nauwkeurig? En heb je nu een Wajong, doelgroepenregistratie of val je onder de Indicatie Banenafspraak? Dan hebben we een mooie baan voor jou...
Amsterdam

Medewerker Aangiftes Belastingdienst MKB Almere (doelgroepregister/Wajong)

Ben jij graag administratief bezig en werk je nauwkeurig? En heb je nu een Wajong, doelgroepenregistratie of val je onder de Indicatie Banenafspraak? Dan hebben we een mooie baan voor jou...
Almere

Medewerker Aangiftes Belastingdienst MKB Middelburg (doelgroepregister/Wajong)

Ben jij graag administratief bezig en werk je nauwkeurig? En heb je nu een Wajong, doelgroepenregistratie of val je onder de Indicatie Banenafspraak? Dan hebben we een mooie baan voor jou...
Middelburg

Medewerker Aangiftes Belastingdienst MKB Eindhoven (doelgroepregister/Wajong)

Ben jij graag administratief bezig en werk je nauwkeurig? En heb je nu een Wajong, doelgroepenregistratie of val je onder de Indicatie Banenafspraak? Dan hebben we een mooie baan voor jou...
Eindhoven

Taal - en cultuurspecialist (diverse talen) bij Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties in Zoetermeer (doelgroepregister/wajong)

Je hebt een een talenknobbel en je hebt taalvaardigheid in het Arabisch, Chinees, Russisch, Farsi en/of een aanverwante taal. En je hebt nu een Wajong, doelgroepenregistratie of je valt...
Zoetermeer

Onze opdrachtgevers

Referenties

Stijn Otten

Heattransformers

‘’De samenwerking met Pernu bevalt ons goed. Bewonderingswaardig dat jullie ons aan een goede medewerker hebben kunnen helpen in deze krappe arbeidsmarkt. Door middel van detachering kunnen wij het afbreukrisico verlagen. Detachering geeft ons de tijd om elkaar goed te leren kennen alvorens we samen een langdurig dienstverband aangaan."  Lees meer...

Alle referenties

Maryenka van der Weg

Domeinen Roerende Zaken

‘’Momenteel hebben wij in Hoogeveen vijf personen aan het werk via Pernu waar ik erg tevreden mee ben. Wij kunnen een goede en veilige werkplek bieden waar arbeidsparticipanten zich kunnen ontwikkelen zonder dat de werkdruk te hoog wordt. De detacheringsconstructie biedt als voordeel dat je de tijd hebt om te kijken of iemand geschikt is voor de baan."  Lees meer...

Alle referenties

Jolijn Dekker

Koninklijke Landmacht - afdeling Artillerie

"Als organisatie konden wij wel wat extra handvatten gebruiken ten aanzien van de begeleiding van onze medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Pernu organiseerde een leerzame sessie met veel praktijkgerichte adviezen die de communicatie over-en-weer echt ten goede is gekomen. We begrijpen elkaar nu veel beter." Lees meer...

Alle referenties

Peter Holtrop

Dienst Justitiële Inrichtingen

‘’Een arbeidsparticipant heeft een zeer positief effect op de kwaliteit en mogelijkheden van de dienstverlening. Zij verlagen de werkdruk op de reguliere medewerkers en dragen bij aan de geleverde kwaliteit en klant tevredenheid.."  Lees meer...

Alle referenties

Recente artikelen

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR UW BEDRIJF?

NEEM CONTACT OP

Wat voor soort banen kan ik bij Pernu verwachten?

Bij Pernu bieden wij een diversiteit aan banen aan. Dit betreft banen in de publieke sector (Rijksoverheid) en in de commerciële sector (bedrijfsleven). Wij hebben banen voor zowel MBO, HBO als WO en ook banen waarvoor je geen opleiding nodig hebt.

Voorbeelden van banen die wij aanbieden:

 • Administratief medewerker
 • Servicedeskmedewerker
 • Hulpmonteur/ installatiemonteur
 • Pendelbus chauffeur
 • Medewerker groenonderhoud
 • Recruiter
 • Marketingmedewerker
 • Magazijnmedewerker
 • Medewerker behandeling aangifte
 • Assistent accountant
 • HR- medewerker
 • Werkvoorbereider

Lees hier het verhaal van Daniël die aan de slag is gegaan bij de Politie als secretarieel medewerker en van Gregor die werkt bij de Ridder in Soesterberg als assistent groundsman bij FC Utrecht.

Natuurlijk zijn dit niet alle voorkomende functies, het overzicht van onze openstaande vacatures tref je op de vacaturepagina van Pernu. Kijk snel of er iets passends voor jou bijstaat!

 

Wordt er voldoende rekening gehouden met mijn arbeidsbeperking?

Ja, er wordt juist gekeken naar wat jij wél kan. Wij denken in mogelijkheden en benadrukken daarbij jouw specifieke talenten.

Dit doen wij onder andere door een uitgebreid persoonlijk profiel van jou te creëren. Zo krijg je een goed beeld in hoeverre je aansluit bij de functie waarvoor je solliciteert. In dat MBTI profiel staat waar jij goed in bent en wat jij nodig hebt op de werkvloer en in de werkrelatie om in je kracht te staan. Waar kun je je nog verder in ontwikkelen en wat zijn de aandachtspunten? Zo kan de opdrachtgever rekening houden met wat jij nodig hebt en kunnen jullie een gezonde werkrelatie opbouwen.

We hebben aandacht voor jouw talenten en begrip voor de dingen waar je minder goed in bent. Bovendien helpen wij niet alleen jij, maar ook je werkgever om te gaan met de beperkingen die jij in je werk ervaart. 

Waar kan ik ervaringen lezen van medewerkers die bij jullie in dienst zijn getreden?

Op onze website kun je diverse persoonlijke ervaringsverhalen lezen van onze medewerkers. Zo kun je het verhaal lezen van Marissa Draaisma. Zij werkt voor Pernu bij DJI (Dienst Justitiële Inrichting) in Veenhuizen. Zij vertelt openlijk over hoe zijn in de doelgroep terecht is gekomen en wat dit voor haar heeft betekent. Zij deelt haar ervaringen over haar samenwerking met Pernu en hoe zij het vindt om te werken bij DJI als administratief ondersteuner.

Wat is het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een lijst met gegevens van mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Dit is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om ervoor te zorgen dat er extra banen beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Lees hier meer.