Uren Inloggen Contact

Veelgestelde Vragen

Als u overweegt een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen hebt u ongetwijfeld veel vragen. Misschien komt u termen tegen die u niets zeggen. Hieronder hebben wij geprobeerd enkele veelgestelde vragen te beantwoorden. Staat uw vraag er niet tussen of is het antwoord niet afdoende voor u? Neemt dan contact op voor meer informatie.

Contact

Wat betekent de participatiewet voor mij als werkgever?

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Als werkgever heeft u daarin een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie.

Betekenis participatiewet voor werkgevers

Wat is de Wet Banenafspraak en voor wie is deze?

Afgesproken is dat het bedrijfsleven zich garant stelt voor 100.000 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wel tot 2026. Daarnaast stelt ook de overheid zich garant voor extra banen: 25.000 banen die voor 2024 moeten zijn gerealiseerd. In totaal gaat de Wet banenafspraak dus over 125.000 extra banen en wel vanaf de peildatum van 1 januari 2013.

In de Banenafspraak geven we kansen aan:

 • mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen;
 • mensen met een Wsw-indicatie;
 • Wajongers met arbeidsvermogen;
 • mensen met een WIW- of ID-baan.

De mensen om wie het gaat, staan in het doelgroepregister. Het UWV beheert dit register.

Wat houdt de quotumwet in en hoe kan ik berekenen hoeveel banen ik moet realiseren voor mensen uit de doelgroep banenafspraak?

Sociaal akkoord Kabinet

Nadat in 2013 het sociaal akkoord tussen kabinet en werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties was vastgelegd in de Wet Banenafspraak, volgde ook de Quotumwet. Kort gezegd is de Wet Banenafspraak een uitwerking van de Participatiewet en de Quotumwet en pressiemiddel om de afspraken die zijn gemaakt in de Wet Banenafspraak af te dwingen.


In de Quotumwet is vastgelegd op welke wijze het bedrijfsleven en de overheid de gemaakte afspraken in de Wet Banenafspraak dienen na te komen en wat er gebeurt als zij deze afspraken niet nakomen. De Quotumwet kan worden aangepast als de afspraken niet of onvoldoende worden nagekomen.

Quotumcalculator

Wat houdt het voor werkgevers in als een werknemer via de praktijkroute start?

De praktijkroute is een extra toegangsroute om mensen met een arbeidsbeperking in het van de banenafspraak op te nemen. Dit geeft de mogelijkheid om mensen van wie op de werkplek wordt vastgesteld dat zij een verlaagde loonwaarde hebben, dus niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, zonder beoordeling van het UWV op te nemen in het doelgroepregister. Hierdoor kan een werkgever gebruik maken van de no-risk polis en mogelijke andere subsidies.

Meer over de praktijkroute

Welke financiële regelingen zijn er voor werkgevers die mensen in dienst hebben met een arbeidsbeperking?

Een werkgever die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan gebruikmaken van een aantal financiële regelingen. Zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Zo stimuleert de overheid werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Pernu ‘ontzorgt’ en neemt deze administratieve handelingen uit handen.

Financiële regelingen werkgevers

Hoe weet ik als werkgever dat iemand onder de Wet banenafspraak valt?

Om voor iedereen duidelijk te maken welke personen onder de Wet banenafspraak vallen, is het zogenaamde doelgroepregister in het leven geroepen. In het doelgroepregister staat informatie over de mensen die onder de Wet banenafspraak vallen.

Werkgevers en gemeenten kunnen via het UWV-systeem inzicht krijgen in dit register en ook iedere burger kan zien of hij of zij in dit register is opgenomen. Het UWV beheert het doelgroepenregister en houdt de voortgang bij wat betreft het realiseren van de banenafspraak en rapporteert ook over de voortgang aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Wat is voor mij als werkgever de toegevoegde waarde van Pernu?

Pernu is een specialist in het bemiddelen tussen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt (wajong / doelgroepenregister) en werkgevers die op een positieve manier invulling willen geven aan de participatiewet.

Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn steeds meer een belangrijke schakel binnen bedrijven en organisaties. Pernu heeft bijna 12 jaar ervaring met het matchen van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan maatschappelijk betrokken werkgevers.

Informatie voor werkgever

 

Wat levert het mijn onderneming op om een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen?

 • Door een bepaald takenpakket te geven aan mensen met een arbeidsbeperking (jobcarving), hebben bestaande medewerkers meer tijd voor bijvoorbeeld acquisitie, research & development en klantcontact.
 • Steeds meer aanbestedingen, zeker van overheden, vragen om social return on investment.
 • Er zijn verschillende ondersteuningsmiddelen, zowel financiële tegemoetkomingen als begeleiding in natura.
 • U kunt een medewerker specifiek voor uw bedrijf opleiden en heeft dan een loyale werknemer die voor u door het vuur gaat.

 

 

Wat is een SROI aanbesteding?

 • Een aanbesteding is het aanvragen van offertes voor een bepaalde dienst of een bepaald werk. Een bekend voorbeeld van een aanbesteding is het aanvragen van offertes door een projectontwikkelaar voor de bouw van een aantal woningen. Ook de overheid zet opdrachten in de markt door middel van aanbestedingen en is hiertoe zelfs verplicht. Sinds 2011 neemt de overheid bij een aanbesteding SROI als voorwaarde op.

  Voor een gezonde samenleving is het van belang om iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij het arbeidsproces.

  SROI is de afkorting van Social Return On Investment en houdt in dat er uit een investering (aanbesteding) een extra sociale en maatschappelijk waarde voortvloeit. Deze verplichting houdt in dat minimaal 5% van de loonsom moet worden geïnvesteerd in het bieden van werkplekken aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

  De SROI aanbesteding moet niet worden verward met de Wet Banenafspraak. De banenafspraak geldt niet alleen bij een aanbesteding maar geldt voor elk bedrijf van 25 werknemers en meer.

   

  Hoe maak ik een functie geschikt voor de doelgroep?

  Regelmatig wordt er geprobeerd kandidaten met een arbeidsbeperking binnen bestaande vacatures en functies te plaatsen. Er zijn immers kandidaten die de juiste competenties hebben om de reguliere functies in te vullen. Maar functies sluiten niet altijd goed aan of er zijn geen reguliere openstaande vacatures. Dan is functiecreatie een goede manier om anders naar de mogelijkheden te kijken.

  Meer over functiecreati

 

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VACATURES IN JOUW REGIO?

Aanmelden mailinglist