Uren Inloggen Contact

Onze werkwijze

De dienstverlening van Pernu

Pernu is specialist in het bemiddelen tussen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt (wajong / doelgroepenregister) en werkgevers die op een positieve manier invulling willen geven aan de participatiewet.

Contact

Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn steeds meer een belangrijke schakel binnen bedrijven en organisaties. Pernu heeft meer dan 15 jaar ervaring met het matchen van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan maatschappelijk betrokken werkgevers.

Wij richten ons op het bemiddelen, plaatsen en begeleiden van kandidaten met een psychische/sociale, verstandelijke of lichamelijke beperking. Het gaat dan om jonggehandicapten (wajong) en kandidaten die onder het doelgroepregister vallen.

Onze ervaring is dat deze groep vaak erg gemotiveerd is, open staat voor verandering, in staat is nieuwe vaardigheden aan te leren en bovendien goed te coachen is.

Aandacht en maatwerk

Wij onderscheiden ons door aandacht en maatwerk. Als specialist is Pernu werkzaam in het gehele land. Wij hebben een actief bestand met kandidaten. Daarnaast werven en selecteren wij specifiek voor elke opdracht de juiste kandidaat. Daarbij richten we ons op de kansen, mogelijkheden, intrinsieke motivatie en natuurlijke voorkeuren van de kandidaat.

We streven ernaar om onze kandidaten goed te leren kennen voordat we ze aandragen bij een werkgever. We zijn ervan overtuigd dat de kandidaat bij het bedrijf moet passen én andersom. Om die reden starten we elk traject met een screening van de kandidaat. Zo weten wij precies waar hun talent ligt en waar hun beperking(en).

Wij streven ernaar om onze kandidaten goed te leren kennen voordat we ze aandragen.

Werkverband zoals u dat wenst

Door een nauwkeurige selectie en intensieve begeleiding zorgen wij ervoor dat het hele proces een succes wordt, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Ons “totaalplan” leidt tot succes omdat wij:

  • ‘ontzorgen’ door het hele werving & selectieproces uit te voeren tot en met een soepele start;
  • de specifieke regel- en wetgeving kennen en deze kunnen toepassen;
  • ‘ontzorgen’ door de subsidie en voorzieningen( b.v. eventueel aanpassing werkplek) aan te vragen;
  • ‘ontzorgen door het arbeidsrechtelijk risico tijdelijk over te nemen;
  • ‘ontzorgen’ door de jobcoaching van de medewerker te organiseren;
  • ‘ontzorgen’ door een helpdesk te zijn voor de leidinggevende.

Deze integrale aanpak geeft toegevoegde waarde in de vorm van een dankbare en gemotiveerde medewerker tegen een relatief lage investering (door subsidies) en laag risicoprofiel met aandacht voor het sociaal beleid (MVO) binnen de organisatie.

Toegevoegde waarde

Pernu wil kandidaten aan een goede baan helpen. Vaste uren, een vaste periode en goede begeleiding waarop de kandidaat altijd terugvallen kan.

Omgedraaid vinden we ook dat het in dienst nemen van een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt voor werkgevers van toegevoegde waarde moet zijn. Niet (in de eerste plaats) een goede daad of een sociaal project.

Pernu gelooft en ervaart dat een succesvol verlopen plaatsingstraject grote voldoening kan geven, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Maar ook de weg ernaartoe moet leuk zijn, in plaats van traag, ambtelijk en procedureel. Daarom houden we het contact persoonlijk, schakelen we snel en zijn we uiterst pro- actief.

In dienst na een opdracht bespreekbaar

Door middel van detachering krijgen onze kandidaten de kans om de vaak broodnodige werkervaring op te doen waardoor zij hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt. Voor u als werkgever is het een kans om te kijken hoe het bevalt om een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Een win-win situatie.

Wij beantwoorden al uw vragen graag!

Onze opdrachtgevers

Referenties

Stijn Otten

Heattransformers

‘’De samenwerking met Pernu bevalt ons goed. Bewonderingswaardig dat jullie ons aan een goede medewerker hebben kunnen helpen in deze krappe arbeidsmarkt. Door middel van detachering kunnen wij het afbreukrisico verlagen. Detachering geeft ons de tijd om elkaar goed te leren kennen alvorens we samen een langdurig dienstverband aangaan."  Lees meer...

Alle referenties

Maryenka van der Weg

Domeinen Roerende Zaken

‘’Momenteel hebben wij in Hoogeveen vijf personen aan het werk via Pernu waar ik erg tevreden mee ben. Wij kunnen een goede en veilige werkplek bieden waar arbeidsparticipanten zich kunnen ontwikkelen zonder dat de werkdruk te hoog wordt. De detacheringsconstructie biedt als voordeel dat je de tijd hebt om te kijken of iemand geschikt is voor de baan."  Lees meer...

Alle referenties

Jolijn Dekker

Koninklijke Landmacht - afdeling Artillerie

"Als organisatie konden wij wel wat extra handvatten gebruiken ten aanzien van de begeleiding van onze medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Pernu organiseerde een leerzame sessie met veel praktijkgerichte adviezen die de communicatie over-en-weer echt ten goede is gekomen. We begrijpen elkaar nu veel beter." Lees meer...

Alle referenties

Peter Holtrop

Dienst Justitiële Inrichtingen

‘’Een arbeidsparticipant heeft een zeer positief effect op de kwaliteit en mogelijkheden van de dienstverlening. Zij verlagen de werkdruk op de reguliere medewerkers en dragen bij aan de geleverde kwaliteit en klant tevredenheid.."  Lees meer...

Alle referenties

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VACATURES IN JOUW REGIO?

Aanmelden mailinglist