Uren Inloggen Contact

Ministerie van Financiën

Domeinen Roerende Zaken, onderdeel van het Ministerie van Financiën, werkt mee aan de Participatiewet door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te huren via uitzend – en detacheringsbureaus. De organisatie heeft diverse medewerkers in dienst via Pernu.

DRZ is een directie van het Ministerie van Financiën. De staatssecretaris van het Ministerie van Financiën is politiek verantwoordelijk voor DRZ.

DRZ is de wettelijke bewaarder van in beslag genomen goederen. Daarnaast is DRZ bij wet aangewezen om overtollige goederen van de Rijksoverheid te verwerken.

De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken.

Domeinen Roerende Zaken als organisatie

DRZ levert logistieke diensten aan andere organisaties binnen de Rijksoverheid door overtollige roerende goederen van rijksdiensten en in beslag genomen roerende goederen op een duurzame, marktconforme en efficiënte wijze te verwerken.

In ons dagelijks werk ondersteunen wij het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en opsporingsdiensten zoals de FIOD door het bewaren, vernietigen, verkopen en teruggegeven van in beslag genomen goederen. Wij ondersteunen daarnaast de Belastingdienst en het CJIB bij het verwerken van in beslag genomen voertuigen, de Nationale Politie bij de ontmanteling van illegale hennepkwekerijen en de FIOD bij de ontruiming van illegale sigarettenfabrieken. Bij verwerken van overtollige goederen van rijksdiensten dragen wij zorg voor hergebruik, refurbishing of het terugwinnen van grondstoffen.