Uren Inloggen Contact

Overzicht Financiële Regelingen

Welke financiële regelingen zijn er voor werkgevers die mensen in dienst hebben met een arbeidsbeperking?

Een werkgever die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan gebruikmaken van een aantal financiële regelingen. Zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Zo stimuleert de overheid werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Pernu ‘ontzorgt’ en neemt deze administratieve handelingen uit handen.

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie dient voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een arbeidsbeperking (doelgroepenregister), deze vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon, met als maximum 70% van het minimumloon. Ook kan de gemeente in overleg met de werkgever voor maximaal de eerste zes maanden een loonkostensubsidie van 50% van het minimumloon inzetten (forfaitair), om mensen snel te kunnen plaatsen.

Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd het minimumloon verdienen. Bijvoorbeeld als de werknemer minder productief is dan een werknemer zonder beperking. Met loonkostensubsidie ontvangt de werknemer het reguliere salaris en de werkgever wordt gecompenseerd voor de verminderde productiviteit. Pernu draagt zorg voor de aanvraag en verlenging van de loonkostensubsidie.

Loondispensatie

Loondispensatie is voor de werkgevers die een Wajonger in dienst hebben, die minder werk aan kan door ziekte of handicap. De werkgever betaalt dan minder loon aan de werknemer. En UWV geeft de werknemer een aanvulling op het loon in de vorm van een Wajong-uitkering.

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit arbeid ontvangt een Wajonger van UWV aanvullend inkomensondersteuning. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers. Pernu draagt zorg voor de aanvraag en verlenging van de loondispensatie.

Looncompensatie bij ziekte

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) voor werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen. Wordt deze persoon ziek? Dan compenseert UWV de werkgever maximaal 5 jaar voor doorbetaling van het loon. Bij Wajongers en mensen uit de Participatiewet die onder de banenafspraak vallen is dit onbeperkt. Pernu ‘ontzorgt’ door het gehele verzuimproces uit handen te nemen.

Subsidie voor het aanpassen van de werkplek of persoonlijke ondersteuning bij het werk

Subsidie voor het aanpassen van de werkplek (bijvoorbeeld voor een traplift of een aangepast toilet) of voor een interne jobcoach bij persoonlijke ondersteuning op de werkvloer. UWV of de gemeente (voor mensen uit de Participatiewet) verstrekken deze subsidie. Pernu regelt de aanvraag en aanpassing van de werkplek, tevens regelen wij een jobcoach voor de medewerker.

Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel voor werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak of iemand uit de doelgroep arbeidsbeperkte werknemers in dienst nemen. Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen (LKV). Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. LKV is in de plaats van de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers.

Proefplaatsing

Doelstelling:

Het doel van de proefplaatsing is na te gaan of de medewerker het werk aan kan en op zijn plaats is binnen de organisatie. Bovendien kan tijdens de proefplaatsing de productiviteit of de zogeheten loonwaarde van de potentiële werknemer op de werkplek worden onderzocht. Dit met het oog op het verstrekken van loonkostensubsidie ( Participatiewet ) of loondispensatie ( Wajong ).

De duur van de proefplaatsing is afhankelijk van de gemeente waarin de werkzoekende woonachtig is. Een periode van 2 maanden is doorgaans voldoende om te zien wat iemand kan. Na een proefplaatsing mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Bij een proefplaatsing is de werkgever geen loonkosten aan de werknemer verschuldigd. De werknemer behoudt gedurende de proefplaatsing zijn of haar uitkering. Pernu vraagt de proefplaatsing aan bij UWV. De periode van de proefplaatsing vervangt de proeftijd aan het begin van een dienstverband.

Voorwaarden proefplaatsing:

Bij een proefplaatsing geldt de voorwaarde dat u de bedoeling heeft om de werknemer daarna een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden. En minimaal voor hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing.

Werk naar werk:

Indien de werknemer van werk naar werk gaat kan er geen proefplaatsing plaatsvinden.
 

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VACATURES IN JOUW REGIO?

Aanmelden mailinglist