Uren Inloggen Contact

Pernu - de weg naar succes op de PSO-ladder

Bij Pernu geloven we dat diversiteit en inclusie de sleutel zijn tot het succes van moderne bedrijven. Daarom helpen we organisaties bij het werven van getalenteerde werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt, zodat ze kunnen groeien op de PSO-ladder.

Met onze jarenlange ervaring in het werven en plaatsen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, helpen wij werkgevers deze veranderingen in hun organisatie soepel en moeiteloos door te voeren. Wij ondersteunen in het hele proces: vanaf de functiecreatie tot het aanvragen van subsidie en de administratie die daarbij komt kijken.

Wat is de PSO-ladder?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument dat de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van een organisatie meet. Het is specifiek gericht op inclusief ondernemen en het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De PSO-ladder bestaat uit verschillende treden die het niveau van inclusiviteit en sociaal ondernemerschap weerspiegelen. Hoe hoger de trede waarop een bedrijf zich bevindt, des te meer sociaal ondernemend het is.

Met de PSO-ladder kunnen bedrijven zichtbaar maken wat hun bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. In het kader van MVO People of bij inkoop en aanbesteding.

De voordelen van de PSO-ladder beklimmen

Het beklimmen van de PSO-ladder heeft talloze voordelen voor bedrijven. Naast het vervullen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, kunnen bedrijven genieten van verschillende stimuleringsmaatregelen, zoals:

  1. Gunstige inkoopvoorwaarden: Steeds meer overheidsinstanties en grote organisaties eisen dat hun leveranciers op een bepaalde trede van de PSO-ladder staan. Door hoger te klimmen op de ladder, vergroot je de kans op gunstige inkoopvoorwaarden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.
  2. Positieve reputatie en imago: Als inclusieve werkgever draag je bij aan een inclusieve samenleving. Dit wordt gewaardeerd door klanten, partners en werknemers, wat resulteert in een positief imago voor je bedrijf.
  3. Toegang tot subsidies en regelingen: Verschillende subsidieregelingen zijn specifiek gericht op bedrijven die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aannemen. Door hoger te klimmen op de PSO-ladder, vergroot je de kans op het verkrijgen van financiële ondersteuning en andere voordelen.

Verschil tussen Social Return on Investement en PSO-ladder

Veel bedrijven zijn bezig met Social Return on Investment (SROI). Echter: social return beperkt zich tot een afspraak in een aanbesteding, en geldt dus voor de duur van de aanbesteding. Een PSO-erkenning toont een daadwerkelijke verankering van sociaal ondernemen in het betreffende bedrijf aan.

Uitdagingen tackelen

Pernu begrijpt de uitdagingen en complexiteiten die komen kijken bij het aannemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen uit de doelgroep aannemen is één, maar ze goed begeleiden en echt een duurzame relatie aangaan, is immers hele andere koek.

Met het PSO-certificaat kunnen werkgevers aantonen dat we daadwerkelijk investeren in deze groep werknemers. Pernu ondersteunt hen daarbij en ontzorgt hen zoveel als mogelijk. Dat doet Pernu onder meer op de volgende manieren:

  1. Detachering. Onze kandidaten worden bij geschiktheid door u aangenomen en door ons gedurende een jaar gedetacheerd. Daarmee nemen wij alle verantwoordelijkheid op ons en ook de risico’s zijn voor ons. Bevalt de kandidaat? Dan kunt u hem of haar na één jaar kosteloos overnemen.
     
  2. Vast contactpersoon. Onze kandidaten worden door een en dezelfde persoon gerecruit, begeleid en verder ondersteunt gedurende de hele detacheringsperiode. Zowel de medewerker als de werkgever hebben dus één aanspreekpunt bij Pernu die op de hoogte is van alle ins en outs. Deze contactpersoon helpt niet alleen de werknemer, maar ook de werkgever om de werknemer zo goed mogelijk te begeleiden en in te zetten om zijn of haar talenten.
     
  3. Inzet van ervaren jobcoaches. Onze kandidaten hebben recht op jobcoaching. Pernu regelt deze begeleiding om ervoor te zorgen dat uw medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt volledig op zijn plek zit en tot zijn recht komt en u als werkgever maximaal profiteert van de arbeidsrelatie. Wij zetten alleen jobcoaches in die ervaring hebben met de beperking van de medewerker.

Wil je meer informatie over hoe je door het creëren van duurzame werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunt klimmen op de PSO-ladder? Neem dan contact op met een van onze adviseurs!

Onze mensen

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VACATURES IN JOUW REGIO?

Aanmelden mailinglist