Uren Inloggen Contact

Functiecreatie: hoe en waarom u functies voor doelgroep-kandidaten creëert.

Regelmatig wordt er geprobeerd kandidaten met een arbeidsbeperking binnen bestaande vacatures en functies te plaatsen. Er zijn immers kandidaten die de juiste competenties hebben om de reguliere functies in te vullen. Maar functies sluiten niet altijd goed aan of er zijn geen reguliere openstaande vacatures. Dan is functiecreatie een goede manier om anders naar de mogelijkheden te kijken.

Functiecreatie in drie stappen

 1. Bestaande werkprocessen analyseren en categoriseren;
 2. Taken die niet tot de kern van de functie behoren afsplitsen, vaak zien we dat dit de eenvoudigere taken zijn;
 3. Deze taken samenvoegen tot nieuwe duurzame banen.

Functiecreatie kan op twee niveaus

 • Jobcarving (individuele functiecreatie)
  Hierbij wordt een specifieke functie op maat gemaakt voor een medewerker met een arbeidsbeperking door taakafsplitsing. Dit vraagt om marginale aanpassingen op bestaande functies.
   
 • Functiecreatie (structurele functiecreatie)
  Dit gaat verder dan jobcarving, de nadruk ligt op organisatorisch niveau. Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen. Functiecreatie vraagt een uitgebreide analyse van de bedrijfsprocessen en veelal wordt er een business case opgezet om het herinrichten van bedrijfsprocessen financieel te kunnen onderbouwen. Gekwalificeerd personeel doet het werk waarvoor het is opgeleid en elementaire taken worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hulp bij functiecreatie

Wilt u een functie creeeren voor een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt? Dan kunt u hier zelf mee aan de slag en waar gewenst hulp inschakelen van bijvoorbeeld werkgeversservicepunten of andere organisaties. Ook Pernu kan u helpen en met u meedenken. Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar zoals de quickscan en bedrijfsanalyse om bestaande werkprocessen in kaart te brengen en te analyseren welke taken afgesplitst en samengevoegd kunnen worden tot één of meerdere – soms nieuwe – functies.

Bestaande functies verdwijnen dus niet, maar de niet-kerntaken vormen samen nieuwe banen die geschikt zijn voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Enkele voorbeelden van dit soort taken zijn:

 • kopiëren en scannen
 • receptiewerkzaamheden
 • chauffeurswerkzaamheden
 • hovenierswerkzaamheden
 • facilitaire werkzaamheden
 • archiveren
 • invoeren van gegevens
 • administratief werk

De lijst is in feite onuitputtelijk. En er komen in de praktijk steeds goede voorbeelden van zulke taken bij. 

Voorbeeld: Functiecreatie bij Mgr. Bekkerschool om werkdruk tegen te gaan