Uren Inloggen Contact

Social return: van verplichting naar meerwaarde

Wat is Social return (on Investment) of SROI?

Het toepassen van social return of SROI bij overheidsopdrachten (inkopen of aanbestedingen) is primair bedoeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden op werk en/of ontwikkelingsmogelijkheden. (Semi-) publieke opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies of  waterschappen vragen bij overheidsopdrachten aan hun leveranciers en opdrachtnemers om deze personen een (ontwikkel)kans te geven binnen de organisatie, zolang zij een overheidsopdracht uitvoeren.

Wat is social return?

Social return is een aanpak die meer duurzame werkgelegenheid creëert voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Praktisch gezien is het een voorwaarde, opgenomen in een aanbesteding. De opdrachtnemer wordt hierdoor gestimuleerd of verplicht om kwetsbare doelgroepen te betrekken bij de opdracht, waardoor zij de kans krijgen om tot de arbeidsmarkt toe te treden.

Waarom is social return belangrijk?

Social return heeft als doel ervoor zorgen dat een investering, naast het reguliere rendement, ook een sociale winst – ofwel return – oplevert. Voor werkgevers geldt dat de inzet van social return toegevoegde waarde moet hebben voor het bedrijf(sproces). Wanneer social return een positief effect heeft op de continuïteit en winstgevendheid van de organisatie is er sprake van efficiënt social return. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk mensen een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk helpen. Zo krijgt deze doelgroep perspectief op werk en inkomen.

Wat is social return on investment (SROI) ?

Social return on investment (SROI) is een meetinstrument. Het heeft als doel het maatschappelijk rendement van social return inzichtelijk te maken. Hiervoor zoek je naar indicatoren met een financiële waarde. Gemaakte afspraken tussen inkoper en leverancier worden door middel van SROI vastgelegd.

Wie valt onder social return?

De doelgroep van social return is groot. Een persoon valt onder de doelgroep social return wanneer hij of zij langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces valt. Deze doelgroep bestaat op dit moment uit 1,3 miljoen mensen. Deze mensen ontvangen of een uitkering of hebben een (andere) afstand tot de arbeidsmarkt. Redenen waarom mensen niet actief zijn op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld: geen verlenging van arbeidsovereenkomst vanwege economische redenen, geen geschikte opleiding of tijdelijke mantelzorg.

Wanneer is social return van toepassing?

Social return is van toepassing wanneer de investering een maatschappelijke meerwaarde creëert. Social return is vaak een verplichting in het aanbestedingscontract. De overheid ziet het liefste dat bedrijven bij aanbestedingen een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan social return besteden. Dit kan door mensen uit de doelgroep een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer- en werkplekken, trainingen of opleiding aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. Tegenwoordig is social return bijna de standaard bij aanbestedingen boven € 200.000, -.

Wat is de meerwaarde van social return voor een bedrijf?

Social return biedt de mogelijkheid om opnieuw naar de inrichting van je organisatie te kijken. Bedrijven kunnen door social return zelfs efficiënter functioneren. Wanneer ondersteunende werkzaamheden worden opgepakt door de social return doelgroep, kan specialistisch werk door de oorspronkelijke medewerker worden uitgevoerd.  Deze medewerker kan op die manier productiever te werk gaan. Bovendien worden capaciteiten beter benut.

Wat zijn de voordelen van social return samengevat voor jouw bedrijf?

  • het biedt medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen;
  • het brengt diversiteit in de organisatie;
  • het biedt mogelijkheden in contact te komen met een nieuw netwerk;
  • het opnemen van social return on investment levert rendement op;
  • het levert publiciteit op en een maatschappelijk gezicht.

Kan ik hulp krijgen bij de invulling van social return?

Vanuit de overheid zijn er in veel gevallen financiële regelingen van toepassing. Social return is altijd maatwerk. Hoe social return bij jouw aanbesteding ingevuld moet worden, hangt af van de opdracht en ruimte binnen het project. Diverse (commerciële) organisaties bieden hulp bij de vervulling van social return. Ook bij Pernu kun je terecht voor al je vragen over social return. Wij nemen het SROI- proces van A tot Z over. Denk daarbij aan werving en selectie, begeleiding en opleiding en alles daaromheen.

Wij adviseren je graag over de mogelijkheden. Stuur een mail naar carola.wiedijk@pernu.nl of bel meteen 06-42107312. Onze accountmanagers staan voor je klaar.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR UW BEDRIJF?

Neem contact op
PernU B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en zowel vacatures als advertenties af te stemmen op je persoonlijk interesses. Meer weten?