Uren Inloggen Contact

Social return: van verplichting naar meerwaarde

Wat is Social return (on Investment) of SROI?

Het toepassen van social return of SROI bij overheidsopdrachten (inkopen of aanbestedingen) is primair bedoeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden op werk en/of ontwikkelingsmogelijkheden. (Semi-) publieke opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies of  waterschappen vragen bij overheidsopdrachten aan hun leveranciers en opdrachtnemers om deze personen een (ontwikkel)kans te geven binnen de organisatie, zolang zij een overheidsopdracht uitvoeren.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Voor de invulling van Social Return wordt gebruik gemaakt van de ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen´ (PSO). Bedrijven met een PSO- erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen tegen een gegarandeerd goede kwaliteit. De PSO maakt gebruik van vier prestatieniveaus: van de status aspirant oplopend naar trede drie (de koplopers op het gebied van socialer ondernemen). Extra motivatie dus om als bedrijf te zorgen voor een kwalitatief goede invulling van SROI.

Zie ook deze informatiefilm op YouTube

Wie behoren tot de doelgroep van Social Return?

Het gaat om mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gaat om mensen die vallen onder de Participatiewet en om degenen die gebruik maken van de WSW-, WGA-/WIA-/WAO-, Wajong- of NUG-regeling.

Organisatiedoelstellingen

Met de toepassing van social return zorgt men ervoor dat een investering, naast het 'gewone' rendement, een concrete sociale winst oplevert. Zo draagt inkopen en aanbesteden bij aan de realisatie van organisatiedoelstellingen en het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Participatiewet en SROI

De Participatiewet en SROI lijken op elkaar. Het grote verschil is dat de Participatiewet landelijk is, en de SROI afspraken per gemeente worden gemaakt en dus kunnen verschillen. Verder is de Participatiewet erg breed en gaat SROI slechts over aanbestedingen. SROI zou daarom gezien kunnen worden als een concrete invulling van de Participatiewet.

Belangrijke kaders bij de invulling van Social Return

 • De invulling van social return is maatwerk.
 • Social return activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook binnen de eigen bedrijfsvoering, of bij een onderaannemer of toeleverancier.
 • Als opdrachtnemer blijft men hoofdverantwoordelijk voor het nakomen van social return.
 • Men realiseert de social return verplichting binnen de looptijd van de opdracht.
 • Neemt men iemand uit de doelgroep in dienst? Dat kan men dat voor de duur van de opdracht voor social return opvoeren met een maximum van 4 jaar.
 • Is er maximaal een jaar voor gunning van de opdracht een medewerker uit de doelgroep aangenomen? Dan kan men dit opvoeren voor social return vanaf de datum gunning tot maximaal 12 maanden. Men vermindert dit met het aantal maanden dat de medewerker in dienst was voor de datum van gunning.

Sociaal gezicht

Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is bedoeld voor ondernemers die hun sociale hart willen laten spreken.

Gemotiveerde medewerkers zijn toch die extra bonus die het werken net mooier maken?

Wanneer je als organisatie zaken doet met overheidsinstellingen krijgt de organisatie meer en meer te maken met het begrip Social Return. Zo geeft ruim 50 procent van alle gemeenten aan de invulling hiervan toe te passen in hun aanbestedingsbeleid.

Door middel van detachering kan men mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen en kan men aantonen aan Social Return te doen, een sociaal gezicht laten zien en zich eventueel laten onderscheiden met een MVO keurmerk.

Is extra personeel noodzakelijk?

Social return kan, mits goed ingevuld, zonder extra personeel worden ingevuld. Tientallen medewerkers van ons zijn dagelijks zelfstandig aan het werk. Zij hebben ieder hun eigen jobcoach en hun eigen aanspreekpunt op de werkvloer.

Pernu zorgt ervoor dat élke kandidaat zijn eigen jobcoach heeft én ontwikkelmogelijkheden door middel van gerichte scholing en/ of trainingen. Met behulp van de jobcoach en het goed selecteren van passende werkzaamheden zien wij dat begeleiding op de werkvloer minimaal nodig is.

Een Harrie Helpt training kan collega’s en/ of leidinggevende op de werkvloer extra handvatten bieden in de begeleiding.

Pernu gelooft in gelijke kansen

Bij Pernu vinden wij dat iedereen recht heeft op betaald werk en gelijke kansen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door maatwerk te creëren en anders naar de mogelijkheden te kijken, kunnen we veel. De aanpak van Pernu kenmerkt zich door persoonlijke aandacht én maatwerk. Met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame arbeidsplekken te helpen.

De tijd van het pionieren is voorbij, het moet de nieuwe standaard worden.

Social return invullen

“Van verplichting naar werk verlichting!”

Onze ervaring is dat er diverse mogelijkheden zijn om social return goed in te vullen. Dit verschilt sterk per opdrachtgever en ruimte binnen een project. Het begint vaak als een verplichting, maar niet zelden zien organisaties dat hun werkzaamheden door social return efficiënter en goedkoper kunnen worden ingericht.

Denk aan werkprocessen herinrichten (jobcarving) waardoor taken die nu nog door ervaren en duurder eigen collega’s worden ingevuld door onze kandidaten minimaal net zo goed gedaan kunnen worden. Daarmee levert social return een win-win situatie op voor alle partijen!

Detachering een uitstekende oplossing bij SROI

Gedetacheerd personeel valt onder de quotum-eis van de Participatiewet en is daarmee een uitstekende oplossing om invulling te geven aan SROI. Voordeel voor de organisatie: men kan flexibel voldoen aan de personeelsbehoefte én men voldoet aan de Participatiewet. Bijkomend voordeel is dat de loonkostensubsidie of een beperkte loonwaarde direct verrekend wordt met het uurtarief, waardoor de loonkosten lager uitvallen.

Pernu vervult social return verplichtingen. Wij verzorgen de gehele werving en selectie, maar ook de begeleiding en ‘ontzorgen’ de werkgever. Wij zorgen voor de juiste kandidaat op de juiste plek! Lees meer over de werkwijze van Pernu op onze werkgeverspagina.

De voordelen van detachering voor een werkgever

 • De kans om opnieuw naar de werkprocessen te kijken.
 • De zekerheid van flexibel personeel in drukke perioden.
 • Financieel voordeel, de loonkostensubsidie of beperkte loonwaarde worden verrekend met het uurtarief.
 • Diversiteit binnen de organisatie zorgt voor een betere werksfeer, grote medewerkersbetrokkenheid, creëert nieuwe inzichten en een sociaal werkklimaat.
 • Beperkt werkgeversrisico, aangezien de werknemer bij Pernu op de loonlijst staat.
 • Werkzaamheden efficiënter en tegen lagere kosten invullen.
 • Bijdrage leveren aan sociale doelstellingen en voldoen aan de SROI- voorwaarden bij aanbestedingen.
 • De voordelen van detachering voor een werknemer
 • De werknemer kan laten zien wat hij in zijn mars heeft bij de inlener, dit vergroot de kans op een duurzame arbeidsrelatie.
 • De werknemer is in staat om (werk)ervaring op te doen binnen een organisatie en vergroot hiermee zijn kans op herintreden op de arbeidsmarkt.

Benieuwd wat Pernu voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op

Wat is social return?

Social return is een aanpak die meer duurzame werkgelegenheid creëert voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Praktisch gezien is het een voorwaarde, opgenomen in een aanbesteding. De opdrachtnemer wordt hierdoor gestimuleerd of verplicht om kwetsbare doelgroepen te betrekken bij de opdracht, waardoor zij de kans krijgen om tot de arbeidsmarkt toe te treden.

Waarom is social return belangrijk?

Social return heeft als doel ervoor zorgen dat een investering, naast het reguliere rendement, ook een sociale winst – ofwel return – oplevert. Voor werkgevers geldt dat de inzet van social return toegevoegde waarde moet hebben voor het bedrijf(sproces). Wanneer social return een positief effect heeft op de continuïteit en winstgevendheid van de organisatie is er sprake van efficiënt social return. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk mensen een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk helpen. Zo krijgt deze doelgroep perspectief op werk en inkomen.

Wat is social return on investment (SROI) ?

Social return on investment (SROI) is een meetinstrument. Het heeft als doel het maatschappelijk rendement van social return inzichtelijk te maken. Hiervoor zoek je naar indicatoren met een financiële waarde. Gemaakte afspraken tussen inkoper en leverancier worden door middel van SROI vastgelegd.

Wie valt onder social return?

De doelgroep van social return is groot. Een persoon valt onder de doelgroep social return wanneer hij of zij langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces valt. Deze doelgroep bestaat op dit moment uit 1,3 miljoen mensen. Deze mensen ontvangen of een uitkering of hebben een (andere) afstand tot de arbeidsmarkt. Redenen waarom mensen niet actief zijn op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld: geen verlenging van arbeidsovereenkomst vanwege economische redenen, geen geschikte opleiding of tijdelijke mantelzorg.

Wanneer is social return van toepassing?

Social return is van toepassing wanneer de investering een maatschappelijke meerwaarde creëert. Social return is vaak een verplichting in het aanbestedingscontract. De overheid ziet het liefste dat bedrijven bij aanbestedingen een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan social return besteden. Dit kan door mensen uit de doelgroep een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer- en werkplekken, trainingen of opleiding aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. Tegenwoordig is social return bijna de standaard bij aanbestedingen boven € 200.000, -.

Wat is de meerwaarde van social return voor een bedrijf?

Social return biedt de mogelijkheid om opnieuw naar de inrichting van je organisatie te kijken. Bedrijven kunnen door social return zelfs efficiënter functioneren. Wanneer ondersteunende werkzaamheden worden opgepakt door de social return doelgroep, kan specialistisch werk door de oorspronkelijke medewerker worden uitgevoerd.  Deze medewerker kan op die manier productiever te werk gaan. Bovendien worden capaciteiten beter benut.

Wat zijn de voordelen van social return samengevat voor jouw bedrijf?

 • het biedt medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen;
 • het brengt diversiteit in de organisatie;
 • het biedt mogelijkheden in contact te komen met een nieuw netwerk;
 • het opnemen van social return on investment levert rendement op;
 • het levert publiciteit op en een maatschappelijk gezicht.

Kan ik hulp krijgen bij de invulling van social return?

Vanuit de overheid zijn er in veel gevallen financiële regelingen van toepassing. Social return is altijd maatwerk. Hoe social return bij jouw aanbesteding ingevuld moet worden, hangt af van de opdracht en ruimte binnen het project. Diverse (commerciële) organisaties bieden hulp bij de vervulling van social return. Ook bij Pernu kun je terecht voor al je vragen over social return. Wij nemen het SROI- proces van A tot Z over. Denk daarbij aan werving en selectie, begeleiding en opleiding en alles daaromheen.

Wij adviseren je graag over de mogelijkheden. Stuur een mail naar carola.wiedijk@pernu.nl of bel meteen 06-42107312. Onze accountmanagers staan voor je klaar.

Laat deze pagina voorlezen

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR UW BEDRIJF?

Neem contact op
PernU B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en zowel vacatures als advertenties af te stemmen op je persoonlijk interesses. Meer weten?