Uren Inloggen Contact

Subsidie Wajong medewerker

Overweegt u een Wajong Medewerker in dienst te nemen en vraagt u zich af welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn? Wij zetten zes financiële regelingen voor u op een rijtje.

Loonkostensubsidie

De belangrijkste subsidie voor Wajong medewerkers is de loonkostensubsidie. Kortgezegd zorgt die ervoor dat u een aanvulling krijgt in de loonkosten die u betalen moet voor de medewerker met een Wajong-uitkering.

Met deze aanvulling kunt u de Wajong medewerker tenminste het minimumloon uitbetalen, ook als de loonwaarde van de Wajong medewerker niet toereikend is voor het minimumloon. U leest alles over deze regeling op deze pagina. Pernu draagt zorg voor de aanvraag en verlenging van de loonkostensubsidie.

No-riskpolis

Als werkgever loop je een groter risico op uitval van de medewerker door ziekte dan bij een reguliere werknemer. Of dit een reëel risico is, is natuurlijk afhankelijk van de beperking die de werknemer heeft.

De no-riskpolis is er om werkgevers te ondersteunen door het loon door te betalen bij bovenmatig verzuim. U loopt dus geen enkel financieel risico wanneer uw Wajong medewerker zich ziekmeldt. Pernu ‘ontzorgt’ door het verzuimproces uit handen te nemen.

Subsidie Wajong medewerker voor het aanpassen van de werkplek of voor persoonlijke ondersteuning

Neemt u een Wajong medewerker in dienst dan kan het betekenen dat de werkplek enigszins aangepast moet worden. Dit is vooral nodig als de werknemer een fysieke beperking heeft, maar ook werknemers die gevoelig zijn voor geluiden hebben soms een afgezonderde werkplek nodig.

Het goede nieuws is dat u deze aanpassingen niet zelf hoeft te betalen. Het UWV verstrekt hiervoor subsidies. Pernu helpt u om die subsidie Wajong medewerker aan te vragen.

Loonkostenvoordeel

Soms is loonkostensubsidie niet genoeg om werkgevers over te halen om een Wajong medewerker in dienst te nemen. Immers: u had ook een werknemer aan kunnen nemen met een grotere loonwaarde, waarvoor – in verhouding – de loonkosten minder hoog zouden zijn.

Loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling die werknemers aanmoedigt moet om tóch een werknemer met een beperking in dienst te nemen. U[C1]  ontvangt een jaarlijkse tegemoetkoming wanneer u oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst hebt of in dienst houdt. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers.

Proefplaatsing Wajong

Overweegt u een Wajong medewerker in dienst te nemen? Dan kunt u deze werknemer ‘uitproberen’ door hem of haar twee maanden in dienst te nemen, zonder hem of haar uit te betalen. De werknemer behoud de Wajong uitkering gedurende deze periode. Het UWV zorgt ervoor dat de werknemer gedurende deze twee maanden gewoon zijn of haar uitkering behoudt.

Bevalt de werknemer? Na een succesvolle proefplaatsing zal er een detacheringsovereenkomst voor minimaal zes maaanden worden aangegaan. Bevalt de Wajong medewerker niet, dan hebt u geen centje pijn! Meer over deze regeling.

Loondispensatie

Loondispensatie is een regeling voor jou als werkgever om minder loon te hoeven betalen aan werknemers met een Wajong-uitkering. Bij loondispensatie krijgt je toestemming van het UWV om minder dan het wettelijke minimumloon te betalen.

Om gebruik te maken van deze subsidieregeling moet je een aanvraag indienen bij het UWV. Na deze aanvraag vindt er een loonwaardeonderzoek plaats om te onderzoeken of de loonwaarde inderdaad lager is dan het wettelijk minimumloon.

Blijkt dit het geval? Dan mag je de werknemer als werkgever minder geld uitkeren dan het wettelijk minimumloon.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VACATURES IN JOUW REGIO?

Aanmelden mailinglist