Uren Inloggen Contact

Wat is het SNA-keurmerk?

Het SNA-keurmerk is hét keurmerk voor de uitzend- en payroll branche. SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. Deze stichting geeft het keurmerk af aan uitzend- en payroll bedrijven die voldoen aan de NEN 4400-1 normering. Alle bedrijven die dit keurmerk krijgen worden opgenomen in het SNA register. Pernu beschikt uiteraard over dit keurmerk.

De voordelen van werken met een organisatie met SNA-keurmerk

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming (bijvoorbeeld juiste inschrijving bij de Kamer van Koophandel)
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het mogen werken in Nederland
  • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Risico’s beperken

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan.

Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Inspecties

Om te kunnen beoordelen of Pernu aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt Pernu in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Lees meer over de voordelen in deze folder van ‘Stichting Normering Arbeid’.

SNA keurmerk check

Een payroll- of uitzendbedrijf dat beschikt over het SNA-keurmerk heeft zich bewezen als een betrouwbare partij die alle verplichtingen van het uitzenden van personeel nakomt. Je kunt via de website van Stichting Normering Arbeid checken of een partij beschikt over dit keurmerk:

Doe de SNA keurmerk check!

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VACATURES IN JOUW REGIO?

Aanmelden mailinglist