Uren Inloggen Contact

MBTI-assessment

Om een beter inzicht te krijgen in de capaciteiten van de kandidaat maken wij gebruik van de MBTI methodiek. MBTI maakt het mogelijk om het persoonlijkheidsprofiel van een potentiële kandidaat in kaart te brengen.

MBTI: Een sterke basis voor levenslange persoonlijke ontwikkeling

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) is veel meer dan alleen een persoonlijkheidsvragenlijst. MBTI biedt een constructief, flexibel kader dat toegepast kan worden voor diverse vraagstukken op het gebied van menselijke interactie en persoonlijke ontwikkeling. MBTI brengt persoonlijkheidstypes in kaart en creëert een sterke basis voor levenslange persoonlijke ontwikkeling en groei, wat ten grondslag ligt van een betere persoonlijke effectiviteit. Het biedt een constructief en flexibel kader voor het begrijpen van individuele verschillen en sterke punten.

Mbti is een doeltreffend persoonlijkheidsinstrument en biedt een uniek psychologisch inzicht, waarmee effectiviteit, prestaties en werkrelaties kunnen worden verbeterd. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit en consistentie van dit instrument, wat betekent dat de nauwkeurige resultaten betrouwbaar zijn.

Kernkarakters

De kern van elk MBTI-type bestaat uit vier mentale processen (Sensing, iNtuition, Thinking en Feeling) die tijdens iemands hele leven dynamisch met elkaar verbonden zijn. Typedynamiek:

  • benadrukt de rol van de dominante functie – belangrijk voor het begrip van iemands intrinsieke motivatie en manier van problemen oplossen
  • verklaart hoe elk type extraversion of introversion gebruikt in interactie met de buitenwereld – nuttig bij communicatieproblemen
  • biedt strategieën om met stress om te gaan 
  • geeft inzicht in hoe mensen met op het eerste gezicht vergelijkbare types, bijv. ENTP en ENTJ, toch in conflict met elkaar kunnen komen vanwege hun verschillende drijfveren
  • brengt in kaart hoe elk type zich waarschijnlijk ontwikkelt en uitgroeit tot de beste versie van zichzelf.

De bovenstaande afbeeldingen van de Kernkarakters illustreren de dominante functie van elk type. De kleur van de binnenste rand geeft de voorkeur voor Introversion of Extraversion weer.

MBTI Type

Geef de essentie van elk type weer in een herkenbaar karakter:

     

      

Beproefde methodiek voor werving & selectie

Middels deze beproefde methodiek zijn wij nog beter in staat om een duurzame plaatsing te realiseren met een laag afbreukrisico. De HR-recruiter is getraind in het toepassen van de MBTI methodiek. 

De kandidaat vult voor het intakegesprek met de HR- recruiter de MBTI vragenlijst in, hiermee toetsen we of de kandidaat beschikt over het gevraagde niveau, hij of zij in voldoende mate beschikt over de benodigde kerncompetenties, hij of zij beschikt over voldoende lerend vermogen, voldoende motivatie heeft om de functie positief te kunnen uitvoeren en of er voldoende affiniteit is met de organisatie (cultuur) en de gevraagde werkzaamheden. 

Inzicht en reflectie

In dit proces wordt ook de communicatie- en leerstijl van de kandidaat in kaart gebracht, dit geeft direct een inzicht hoe competenties aan te leren zijn en hoe een leidinggevende het beste de werkrelatie kan vormen. De uitkomst wordt met de kandidaat doorgenomen en door de betreffende kandidaat bevestigd. Dit levert ook een waardevol document met informatie op voor de kandidaat die dit kan gebruiken voor reflectie en toekomstige sollicitaties.

Wij beantwoorden je vragen graag!

Wij beantwoorden je vragen graag!

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VACATURES IN JOUW REGIO?

Aanmelden mailinglist