Uren Inloggen Contact

Doof of slechthorend op de werkvloer: maak kennis met Nila!

Organisaties weten niet altijd wat toegankelijkheid op de werkvloer voor mensen met een auditieve beperking betekent. Dat ontstaat vaak door onwetendheid en onervarenheid met dove en slechthorende mensen. Wat begrijpelijk is. Maar het lezen van deze blog gaat daar zeker verandering in brengen!

Veel dove en slechthorende mensen ervaren problemen als het gaat over meedraaien op de arbeidsmarkt en het werken in een ‘horende werkomgeving’. Dat kan ontstaan door een verstoorde communicatie op de werkvloer, maar ook omdat ze zich niet begrepen of gehoord voelen. Er kan door een gebrek aan goede communicatie een moeizame samenwerking ontstaan. Soms komt het door het niet inzetten van (de juiste) hulpmiddelen.

Afbeelding met tekst, persoon, computer, vrouw  Automatisch gegenereerde beschrijving

MIJN WERK ALS ONDERZOEKSASSISTENT

Ik ben Nila Struik, woonachtig in Culemborg. Vanaf mijn derde levensjaar ben ik door hersenvliesontsteking zwaar slechthorend. Ik draag sinds 2002 een Cochlair Implantaat (CI). Sinds februari 2020 werk ik via Pernu bij NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie) te Utrecht.

Graag licht ik hier vanuit mijn ervaringen en kennis toe, hoe doven en slechthorenden als volwaardig medewerker behandeld willen worden en dat ze hun werk prima kunnen doen, afhankelijk van wat ze nodig hebben op de werkvloer. Als onderzoeksassistente assisteer ik de wetenschappers bij het verzamelen en digitaliseren van informatie. Ieder project is boeiend. Het kan gaan over verschillende delicten in een verschillend tijdsbestek. Het werk is voor mij interessant omdat het niet over cijfers gaat, maar om mensen.

KANTOORTUIN

Door corona werk ik veel thuis, maar kom ik één keer in de week op het kantoor in Utrecht. Momenteel zit ik alleen in een kantoor, dat vind ik soms jammer. Een kantoortuin heeft mijn voorkeur. Er is meer interactie en ik heb niet veel last van prikkels of gehorigheid. Als dat wel het geval is dan doe ik mijn CI uit (dit geef dit wel eerst door aan mijn collega’s, zodat deze op de hoogte zijn).

25 SEPTEMBER WERELDDOVENDAG

Werelddovendag is voor mij heel belangrijk omdat gebarentaal eindelijk is erkend als taal. d8A5oAAAAASUVORK5CYII= Voor iedereen met een auditieve beperking is dat belangrijk. Zo maken we het toegankelijker en voelen minder mensen zich achtergesteld. Mooi voorbeeld is de inzet van de gebarentolk bij de corona persconferenties.

Het zou mooi zijn als horende zich minder terughoudend op zouden stellen en dat slechthorenden en doven hier ook meer voor openstaan, wat zij nodig hebben in de communicatie. Elk positief samenwerking met horende is winst voor beide partijen. Ik denk dat je dat goed en duidelijk moet overdragen. Het is in mijn ogen vaak ook telkens herhalen, herhalen. Vragen, vragen. Ik vind dat niet erg. Ik wil ondanks mijn doofheid niet onzichtbaar zijn.

Het is geweldig dat ieder jaar Werelddovendag wordt georganiseerd. Je ziet dan oude bekenden weer eens. Je kunt met elkaar praten in eigen taaltje, discussiëren, maar vooral heel veel genieten. Doordat alle doven door heel Nederland wonen, is er niet altijd gelegenheid om elkaar op te zoeken.

WAAR LOOP JE TEGENAAN IN DE UITOEFENING VAN JE FUNCTIE

Mijn takenpakket bestaat uit het verzamelen van informatie en digitaliseren van verschillende projecten. Dit gaat prima. Alleen kan ik momenteel niet communiceren via zoom, omdat ik nog steeds wacht op een tolk die ik kan krijgen via UWV. Het contact met collega’s verloopt heel goed, alleen is het jammer dat iedereen een eigen kantoor heeft, waardoor ik me soms geïsoleerd voel.

MOGELIJKHEDEN VOOR AANPASSINGEN

Ik werk regelmatig met behulp van een tolk. Verder gebruik ik pen en papier om iets over te brengen.

Afbeelding met tekst, vrouw, persoon, mobiele telefoon  Automatisch gegenereerde beschrijving

Het werkt voor mij beter als er sprake is van 1 op 1 communicatie of een klein groepje mensen van maximaal 3 personen. Dit alles in een rustige, goed verlichte en niet gehorige ruimte. Het werkt prettig als collega’s geduldig zijn en open staan voor alternatieve communicatie middelen. Obstakels voor de mond maken het liplezen voor mij lastig.

BEGELEIDING JOBCOACH

Momenteel heb ik een jobcoach die ervaring heeft in het werken met een auditieve beperking. De jobcoach kan dan samen met de werkgever en werknemer kijken wat er goed gaat en wat niet goed gaat. Openheid en duidelijkheid zodat verwachtingen helder zijn vind ik prettig. Ook kijkt de jobcoach mee naar eventuele verbeterpunten, ontwikkelmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden. Dit geeft mij het gevoel dat ik er niet alleen voor sta.

ADVIES VOOR WERKGEVERS

Als slechthorende kan je eigenlijk prima werken!

 
   

Ik wil werkgevers meegeven dat werknemers die doof of slechthorend zijn harde en loyale werkers zijn. Geef ze het gevoel dat ze niet onzichtbaar zijn ook al nemen ze niet altijd actief deel tijdens het gesprek. Betrek ze erbij en let op de signalen bijv. stiltes of een teruggetrokken houding. Vraag of ze het begrijpen wat er besproken is. Want met de juiste aanpassingen zijn wij prima in staat om te werken! Op een drukke, luidruchtige plek werken is misschien niet ideaal, maar het kan zijn dat jij je veel beter kan concentreren dan anderen of dat je visueel heel sterk bent. Je kan dus als het ware je slechthorendheid of doofheid veranderen in een voordeel! Het is eigenlijk gewoon omdenken: je denkt in kansen in plaats van problemen.

Afbeelding met hond, binnen  Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

 

 

Bedankt Nila voor je medewerking aan deze blog!

BEGELEIDING NAAR WERK

Als je slechthorend of doof bent, kun je bij ons terecht met ál je vragen over werk. Ben je op zoek naar een baan? Wil je weten welke baan bij jou past? Wil je advies over hulpmiddelen op het werk? Pernu helpt jou!

BEGELEIDING OP HET WERK

We begeleiden slechthorende en dove mensen ook óp het werk. We denken bijvoorbeeld graag mee over je werkzaamheden, hulpmiddelen en aanpassingen die benodigd zijn om je werk goed uit te kunnen voeren en de communicatie met collega’s. Ook zijn wij (HR-recruiter) en de jobcoach aanwezig tijdens belangrijke gesprekken met je werkgever.

Ben je op zoek naar een baan of heb je vragen? Neem contact op met één van onze HR-recruiters!

IEMAND IN DIENST NEMEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING

Welk verschil in doofheid is er? Wat als er brand is? Hoe kan iemand met een auditieve beperking een overleg goed volgen? Pernu zet een gespecialiseerde of ervaringsdeskundige in als jobcoach. Zij hebben ervaring met de diverse typen auditieve beperkingen: van slechthorend- en doofheid, tot aan tinnitus. Het feit dat zij de dovencultuur kennen, blijkt telkens weer van meerwaarde tijdens de jobcoaching. Ze zijn naast de HR-recruiter de verbindende schakel tussen de werknemer en de werkgever.

Laat je als werkgever verrassen door de vele communicatie  mogelijkheden op de werkvloer: van audioapparatuur tot schrijftolk

Ben je werkgever en wil je graag meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met onze accountmanager!

AUDITIEVE HULPMIDDELEN/ VOORZIENINGEN

Mensen met een auditieve beperking kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van een:

  • Tolk NGT of een schrijftolk, om de communicatie te verbeteren/vergemakkelijken, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg of vergadering. De tolken worden vergoed met tolkuren via het UWV;
  • Communicatiesystemen zoals ringleidingen, telefoonversterker.
  • Een trilapparaat of lichtsignalen als waarschuwingssysteem, bijvoorbeeld in een magazijn of loods.
  • Apps

Foto van de SpeakSee app en microfoontjes. Door SpeakSee kunnen doven gesprekken volgen.

Afbeelding met tekst, binnen  Automatisch gegenereerde beschrijving

Share
Carola Wiedijk
27 September 2021

Recente artikelen

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VACATURES IN JOUW REGIO?

Aanmelden mailinglist