Uren Inloggen Contact

Samenwerking met Wsw-bedrijven

Waarom Pernu samenwerkt

Arbeidsparticipanten de kans bieden op een mooie, zinvolle baan. Dat is de gezamenlijke passie van Wsw-bedrijven en van Pernu. Een samenbindende factor die omgezet kan worden naar een mooie samenwerking met winst voor beide partijen én een duurzame baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Wsw-bedrijven en sociale werkplaatsen zijn van oudsher sterk in het kennen en begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in de lokale context.

Pernu heeft jarenlange ervaring met dezelfde doelgroep en is specialist in het bemiddelen van deze mensen naar een passende baan. Bovendien heeft Pernu de gunning van de Rijksoverheid gekregen om kandidaten te zoeken voor participatiebanen bij overheidsorganisaties. Om de juiste match te maken hebben we elkaar dus nodig!

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het?

Wsw-bedrijven die de samenwerking met Pernu aangaan krijgen de volledige toegang tot alle participatie-vacatures in hun regio.

Dat betekent dat zij via Pernu in staat zijn hun mensen met een wsw-indicatie aan een mooie, passende en duurzame baan te helpen, terwijl zij zelf het juridische werkgeverschap behouden en de binding met de kandidaat niet verloren gaat. Ook de jobcoaching kan uitgevoerd worden door het Wsw-bedrijf.

De samenwerking is wettelijk correct, gebaseerd op de uitgangspunten van de Raamovereenkomst Arbeidsparticipanten en voldoet aan alle kwaliteitskeurmerken die gelden binnen onze branche.

 

Ik beantwoord uw vragen graag!

Deze Wsw-bedrijven gingen u voor!

VERDER PRATEN OVER SAMENWERKING MET PERNU?

Neem contact op

Hoe worden relevante vacatures uit onze regio gedeeld?

Pernu deelt na binnenkomst van een vacature deze direct via onze verzendlijst per regio of landelijk. In de vacaturetekst staat expliciet de deadline tot wanneer wij kandidaten kunnen voorstellen. In veel gevallen is dit slechts 10 werkdagen.In die periode moeten we de volledige procedure doorlopen hebben.

De kandidaat wordt voorgesteld bij desbetreffend HR Recruiter van Pernu. Pernu verifieert de harde criteria en plant vervolgens een interview en assessment met de kandidaat en stelt - na geschiktheid - de kandidaat voor, conform de wensen en eisen van het Rijk.

Als de kandidaat uitgenodigd wordt voor een gesprek, zal de HR Recruiter van Pernu de kandidaat hierbij begeleiden. Als de kandidaat start, neemt Pernu vervolgens het over om de contractering te organiseren.

Hoe zit het met de jobcoaching?

Pernu gunt de jobcoaching aan de onderaannemers (de Wsw-bedrijven). In een aantal gevallen is dat niet mogelijk zoals wanneer de jobcoaching bij de opdrachtgever in eigen beheer is of wanneer de kandidaat expliciet een bepaalde jobcoach wenst of dat wanneer een desbetreffende gemeente de jobcoaching zelf eist of door eigen contractpartners laat uitvoeren. 

De onderaannemer die de kandidaat heeft voorgesteld, krijgt behoudens het genoemde in voorgaande alinea altijd de jobcoaching.

Hoe worden onze klanten gecontracteerd?

Als een kandidaat succesvol solliciteert en aangenomen wordt, regelt Pernu het contract. De medewerker komt bij Pernu in dienst.

Komen klanten met een Wsw-indicatie ook bij Pernu in dienst?

Nee, kandidaten met een Wsw-indicatie of migratie blijven in dienst bij de onderaannemer, het Wsw-bedrijf. Via een doorleenconstructie worden deze medewerkers ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever (het Rijk). Op basis van margedeling bepaalt Pernu het tarief voor het Wsw-bedrijf als onderaannemer en opdrachtgever.