Uren Inloggen Contact

10 vragen over de Praktijkroute

Normaal gesproken bepaalt het UWV wie er in het doelgroepregister terecht komen. Veelal zijn dit mensen waar een medische oorzaak is voor verminderd arbeidsvermogen. Echter: er is nog een andere manier om in het doelgroepregister terecht te komen, namelijk via de zogenaamde Praktijkroute.

De Praktijkroute is een extra toegangsroute om mensen met een arbeidsbeperking in het doelgroepregister van de banenafspraak op te nemen. De Praktijkroute, die sinds 1 januari 2017 openstaat, maakt het eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen in een reguliere baan, met de ondersteuning die zij nodig hebben. Bovendien bespaart deze extra toegangsroute u als werkgever administratieve rompslomp.

Vraag 1: Wat is de Praktijkroute?

Bij de Praktijkroute gaat het vaak om mensen waar geen medische indicatie is voor verminderd arbeidsvermogen. Toch zijn dit mensen die tijdens een normale sollicitatieprocedure vaak afgewezen worden omdat de werkgever vermoedt dat zij niet de volledige loonwaarde waard zullen zijn. In gewone woorden: “er is iets mee”.

Sinds 1 januari 2017 kan een werkgever deze mensen toch zonder veel risico een proefcontract aanbieden. Tijdens de proefperiode kan de gemeente dan een loonwaarde onderzoek uitvoeren, waaruit blijkt of deze werknemers het wettelijke minimumloon waard zijn, of niet.

 

 “Mensen zijn blij met de Praktijkroute, omdat ze daardoor kunnen werken en meedraaien in de samenleving.” – Margriet Exterkate, coördinator re-integratie en arbeidsdeskundige (Bron: Biga Groep)

 

Blijkt uit het loonwaarde onderzoek inderdaad dat de werknemer – vergeleken met andere werknemers – veel minder goed presteert en het wettelijk minimumloon niet waard is, dan kan hij of zij rechtstreeks in het doelgroepregister opgenomen worden (zonder extra onderzoek door het UWV). Wel of niet in het doelgroepregister opgenomen worden, wordt dus “in de praktijk” getoetst.

Vraag 2: Wat is de definitie van ‘de Praktijkroute’?

Van cliënten met een arbeidsbeperking wordt op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemeting vastgesteld welke loonwaarde zij hebben. Bij een loonwaarde die bij voltijdse arbeid minder dan het wettelijk minimumloon bedraagt, kunnen deze cliënten, zonder beoordeling banenafspraak door UWV, worden opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak.

 

Vraag 3: Wat is de doelstelling van de Praktijkroute?

Een extra mogelijkheid voor mensen uit de doelgroep Participatiewet om opgenomen te worden in het doelgroepregister als zij een loonwaarde hebben lager dan 100%. Hierdoor kan een werkgever gebruik maken van de no-riskpolis en mogelijke andere subsidies.

Vraag 4: Voor wie is de Praktijkroute?

De Praktijkroute is nu alleen mogelijk voor mensen voor wie de Participatiewet geldt: bijstandsgerechtigden, mensen die met een loonkostensubsidie werken en niet- uitkeringsgerechtigden die als werkzoekende staan geregistreerd.

Vraag 5: Welke voordelen biedt de Praktijkroute de werknemer?

Natuurlijk is het niet leuk om “een stempeltje” te krijgen. Toch is de Praktijkroute voor veel mensen een extra mogelijkheid om aan een betaalde baan te komen. Groot voordeel van de Praktijkroute is bovendien dat iemand direct aan het werk kan en dus geen UWV-onderzoek af hoeft te wachten.

Vraag 6: Welke voordelen biedt de Praktijkroute de werkgever?

Wordt een medewerker op grond van de Praktijkroute opgenomen in het doelgroepenregister dan telt de baan mee voor de Banenafspraak. Werkgevers hebben bij ziekte aanspraak op de no-riskpolis. Sinds 1 januari 2018 heeft deze groep ook recht op een doelgroepverklaring LKV ‘Banenafspraak en scholingsbelemmerden’ waarmee de werkgever aanspraak kan maken op het loonkostenvoordeel (LKV).

Ondanks dat de opname in het doelgroepregister nog niet rond is, loopt de werkgever niet veel risico. De beoordeling vindt namelijk plaats tijdens de proefplaatsing. Wordt de werknemer niet opgenomen in het doelgroepregister? Dan heeft de werkgever zelf de keuze om te verlengen.

De volgende instrumenten komen beschikbaar:

 • Loonkostensubsidie
 • No-riskpolis
 • Premiekorting (mits men daarvoor nog niet in een dienstbetrekking werkte, dus niet altijd)
 • LIV (mits aan LIV-voorwaarden wordt voldaan

De effecten van de Praktijkroute zijn positief voor alle betrokken partijen, vanwege meer duidelijkheid, de beschikbaarheid van de no-riskpolis en een toename van het aantal potentiële kandidaten.

Vraag 7: Hoe verloopt het proces?

 • Mensen worden op de werkplek beoordeeld, bij voorkeur tijdens een proefplaatsing. De Praktijkroute sluit daardoor beter aan op het arbeidsleven. De gemeente stelt aan de hand van een gevalideerde methodiek vast of de persoon met een arbeidsbeperking zelf in staat is om het WML te verdienen op die werkplek. Is dat niet het geval, dan geeft de gemeente dit door aan het UWV en wordt de persoon met een arbeidsbeperking in het doelgroepregister van de Banenafspraak opgenomen. Een extra beoordeling door het UWV is dan niet meer nodig.
 • De baan waarop deze persoon werkt, telt mee voor de Banenafspraak als de persoon in het doelgroepregister wordt opgenomen. Ook kan de werkgever dan aanspraak maken op bepaalde voordelen, zoals loonkostensubsidie, de no-risk polis, het Lage Inkomens Voordeel (LIV) als aan de voorwaarden daarvan wordt voldaan en het Loonkostenvoordeel (LKV). Afhankelijk van de situatie van de werknemer.

 

Vraag 8: Zijn er kosten verbonden aan de Praktijkroute?

Er zijn geen kosten verbonden aan het opnemen van mensen met een arbeidsbeperking in het doelgroepregister van de Banenafspraak via de Praktijkroute. Subsidiemogelijkheden voor de werkgever zijn afhankelijk van de situatie van de medewerker.

Vraag 9: Wat zijn de gevolgen van de Praktijkroute?

 • Mensen die via de Praktijkroute instromen worden maar één keer beoordeeld
 • Mensen worden opgenomen in het doelgroepregister
 • Praktijkroute sluit goed aan op uitvoeringspraktijk
 • De baan telt mee voor de Banenafspraak
 • Werkgevers maken aanspraak op bepaalde voordelen en instrumenten 

Vraag 10: Hoe kan Pernu de werkgever helpen?

Bent u op zoek naar een nieuwe medewerker? Pernu heeft een database vol met getalenteerde en gemotiveerde medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij gaan voor u op zoek naar een passende medewerker waarbij er sprake gaat zijn van een duurzame plaatsing.

Lijkt een kandidaat geschikt voor de functie maar is hij of zij niet geregistreerd in het doelgroepregister? Wij helpen u om een loonwaardeonderzoek te regelen bij de gemeente met als doel de medewerker alsnog via de praktijkroute hierin op te laten nemen. Op die manier kunt u van alle voordelen profiteren die dit met zich meebrengt.

Dankzij onze jarenlange ervaring met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is Pernu bijzonder goed in staat in te schatten of iemand in het doelgroepregister thuishoort of niet. U kunt er dus op vertrouwen dat wij u hierover goed kunnen adviseren.

Praktijkvoorbeeld

Via de gemeente werd Johan (27) naar Pernu doorverwezen. Johan is een afgestudeerd HBO’er met concentratieproblemen. Hij is snel afgeleid en ondervindt hierdoor moeite in het zoeken naar werk op zijn niveau. Werkgevers nemen liever een HBO’er aan zonder deze eigenschap.

‘Snel afgeleid zijn’ is echter onvoldoende voor een Wajong-indicatie. Toch zit Johan nu al twee jaar thuis en is inmiddels in de bijstand beland. De gemeente stelt een Praktijkroute voor.

Afbeelding met muur, persoon, binnen, tafel Automatisch gegenereerde beschrijving

Via Pernu vindt Johan een baan als Junior Analyst Financiën bij het Ministerie in Den Haag. Via de Praktijkroute wordt hij getest en er wordt inderdaad verminderde loonwaarde geconstateerd. Hierdoor wordt hij bijgeschreven in het doelgroepregister waardoor zijn nieuwe werkgever kan profiteren van alle voordelen.

Op zijn nieuwe werk krijgt Johan een geïsoleerde werkplek. Dat helpt enorm bij het vasthouden van de concentratie. Inmiddels heeft hij een vast dienstverband en werkt hij al enkele jaren naar tevredenheid bij het Ministerie.

Wil je meer weten over wat Pernu voor jou als werkgever kan betekenen? Lees hier verder en / of neem contact met ons op!

Share
Carola Wiedijk
3 June 2022

Recente artikelen

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VACATURES IN JOUW REGIO?

Aanmelden mailinglist