Uren Inloggen Contact

Het matchen van mensen en werk op basis van skills!

Skills- based is de toekomst! Er is sprake van een groeiende mismatch tussen mensen en banen. Voor werkgevers is dit vervelend, want zij hebben niet de mensen met de juiste vaardigheden in dienst. Maar ook werknemers hebben er last van, want zij hebben ondertussen het gevoel dat ze hun kwaliteiten niet goed kunnen inzetten. Daarom zijn er steeds meer bedrijven voorstander van een arbeidsmarkt die meer oog heeft voor vaardigheden, in plaats van vooral diploma’s. Een skills based arbeidsmarkt wordt dat ook wel genoemd. Maar waar komt deze verandering vandaan? En belangrijker nog, hoe doe je dat dan in de praktijk? In deze blog  leggen we je alles uit over de skills- based arbeidsmarkt en vertellen we hoe wij zelf hiermee omgaan in het werven en selecteren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Zorgen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

De huidige tijd kent verschillende uitdagingen, zoals de energietransitie, verdergaande digitalisering, economische crisis en de coronapandemie. Zoals de arbeidsmarkt er nu voorstaat, is die hier niet op toegerust. Om grote maatschappelijke transities mogelijk te maken en het verdienmodel van Nederland na de pandemie te versterken is het nodig om de arbeidsmarkt meer toekomstbestendig te maken.

Mensen die op zoek zijn naar een baan zoeken doorgaans op basis van hun huidige functie en diploma’s. Ook recruiters, jobcoaches en werkgevers kijken voornamelijk naar diploma’s en werkervaring als ze een geschikte kandidaat of werkplek voor iemand anders proberen te vinden. Open de eerste vacature die je tegenkomt en de kans is groot dat er staat dat je minimaal vijf jaar ervaring moet hebben in een soortgelijke functie en een relevant diploma. Ondertussen vinden werkgevers niet de mensen met de juiste vaardigheden en hebben werknemers het gevoel dat ze hun kwaliteiten niet volledig kunnen benutten in hun werk. Het gevolg is dat meer en meer mensen niet op een passende werkplek zitten.   

“Niet weer verplicht en onnodig de schoolbanken in, maar uitgaan van de waarde van vaardigheden die iemand al heeft”

De groeiende mismatch die hierdoor ontstaat wordt onder meer veroorzaakt doordat er bij banen vooral rekening gehouden met diploma’s en werkervaring. Maar dat is niet het enige wat relevant is voor een baan. De vaardigheden die iemand bezit zijn minstens zo belangrijk. Het blijkt zelfs dat je voor behoorlijk uiteenlopende beroepen dezelfde vaardigheden nodig hebt. Als je bijvoorbeeld goed bent in netwerken, helpt je dat in een baan als recruiter maar ook als PR-adviseur. Daarom zetten steeds meer bedrijven en instanties zich in voor een skills- based arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die niet alleen kijkt naar diploma’s en werkervaring, maar ook naar wat mensen daadwerkelijk kunnen. 

Afbeelding met tekst  Automatisch gegenereerde beschrijving

Op dit moment is het probleem dat onze vaardigheden bijna niet zichtbaar zijn op de arbeidsmarkt. We zeggen dat we bepaalde vaardigheden hebben, en vervolgens gebruiken we diploma’s en certificaten om het te bewijzen. Maar dit model voor de arbeidsmarkt is aan vernieuwing toe.

De nadruk op skills zorgt voor een goede match

In de huidige arbeidsmarkt staat teveel potentieel aan de kant. De werknemers moeten voortdurend bijleren of omscholen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van hun beroep. Te vaak kunnen mensen niet meedoen omdat ze geen diploma hebben. Het huidige systeem van werving en selectie kijkt teveel naar wat mensen niet hebben en houdt te weinig rekening met de vaardigheden en ervaringen die mensen wél hebben.

In een arbeidsmarkt die gericht is op de vaardigheden van mensen is een diploma belangrijk, maar niet langer leidend. Onderwijs blijft essentieel alleen al voor de basis skills. Een wendbare en veerkrachtige arbeidsmarkt is gebaat bij optimale mogelijkheden voor bij- en omscholen van mensen.