Uren Inloggen Contact

3 maart: Dag van het Gehoor

Op 3 maart is het internationale dag van het gehoor en oor. Deze dag is in 2007 bedacht door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om aandacht te vragen voor de gevolgen van gehoorverlies.

LEVEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING

Slecht of niet horen is van invloed op alle leefgebieden. Doordat communiceren lastig is kunnen er problemen ontstaan op het gebied van werk vinden en behouden.

Pernu bemiddelt tussen mensen met een beperking en werkgevers. Er zijn ook mensen voor ons werkzaam die gehoorproblemen hebben of die doof zijn. Dit noemen we een auditieve beperking. Auditief beperkt betekent dat het gehoor in enige mate beperkt is. Onder meer slechthorendheid (verminderd gehoor bij één of beide oren) en doofheid (volledig gehoorverlies bij beide oren) zijn auditieve beperkingen. Sommige mensen met een auditieve beperking kunnen geluid horen, maar zij horen niet altijd genoeg om spraak te begrijpen. Vooral wanneer er (veel) achtergrondgeluid is, kan dit voor problemen zorgen. Onder andere mensen die een gehoortoestel gebruiken, vallen in deze categorie.

|Alle kennis berust op waarnemingPlato

COMMUNICATIEMIDDELEN

Het toegenomen online multimedia-aanbod biedt veel nieuwe mogelijkheden voor mensen met een auditieve beperking. Helaas is niet alle beschikbare multimedia toegankelijk ontworpen. Wanneer video's worden gebruikt om informatie over te brengen, moet de video voorzien zijn van ondertitels of transcripten om toegankelijk te zijn voor mensen met een auditieve beperking.

SOLLICITEREN

Mensen met een auditieve beperking hebben vaak geluk als ze al worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Werkgevers zijn bang dat de communicatie met een dove medewerker te veel energie kost of voor miscommunicatie zorgt. Ook de angst voor extra kosten, bijvoorbeeld voor de inzet van een tolk, speelt een rol. Toch blijkt iedere werkgever die actief deelneemt aan de emancipatie van doven en slechthorenden tevreden. Dit is ook de feedback die wij ontvangen.

INTERVIEW ASINA

Drasina Asina Jiawon is 23 jaar oud en voor Pernu werkzaam bij de Belastingdienst sinds oktober 2020. Asina is haar roepnaam. Asina is doof en gebruikt Nederlandse gebarentaal. Tevens kan zij meerdere buitenlandse gebarentalen o.a. Engelse gebarentaal. Zij werkt bij de Belastingdienst als financieel administratief medewerker. Via allerlei cursussen en trainingen via de Belastingdienst Academy wordt ze opgeleid om aangiftes te kunnen behandelen. Asina heeft veel hobby’s, op dit moment zijn tekenen en schilderen haar favoriet. Door de avondklok is ze graag in de avond creatief bezig.

“Mijn droom is een vaste baan! Of promotie krijgen......”

Afbeelding met vrouw, persoon, haar, poseren  Automatisch gegenereerde beschrijving

Solliciteren

“Solliciteren heeft mij altijd wel de nodige uitdagingen gegeven. Ik loop er tegenaan dat de werkgever geen ervaring heeft met doven/ slechthorende werknemers. Dit betekent dat ik heel vaak moet uitleggen waar op gelet moet worden in de communicatie en wat ik nodig heb om mijn werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Dit doe ik vaak telefonisch via mijn tolk. Zo ben ik uiteindelijk wel uitgenodigd om op sollicitatiegesprek te komen waardoor ik al wat werkervaring heb op kunnen doen. De frustratie bij mij loopt soms wel hoog op omdat ik wel de kwalificaties en opleiding heb voor een bepaalde functie maar vervolgens geen kans krijg om mezelf te bewijzen. Daarom ben ik nu zo ontzettend blij met de kans die ik via Pernu bij de Belastingdienst heb gekregen!”

Pernu

Kim Daniels, HR- recruiter bij Pernu heeft jou tijdens je sollicitatieprocedure begeleid en ondersteund. Hoe is dit bevallen?

“De sollicitatieprocedure bij Pernu verliep heel erg fijn ondanks dat we midden in de corona pandemie zaten. Kim heeft mij goed begeleid en samen hebben wij de gesprekken gevoerd met de Belastingdienst, dit met behulp van een tolk. Tijdens dat gesprek was ik wel érg zenuwachtig en bang om afgewezen te worden door mijn doofheid. Vragen die bij mij dan spelen zijn: willen ze zich wel aanpassen aan iemand die doof is? Maar gelukkig kwam die angst niet uit en gaven ze mij een kans! Ze stelden mij gerust en daardoor kon ik alle vragen goed beantwoorden. Ze zagen mij niet als iemand met een beperking maar als een persoon die ontzettend gemotiveerd en bekwaam is om te werken. Dat was voor mij prachtig om te bemerken.”

| “Ze zagen mij niet als iemand met een beperking”

Inwerkperiode tijdens corona

“Ik ben gestart met werken midden in de corona pandemie. Dit houdt in dat ik vanuit huis ben gestart met cursussen en trainingen om thuis te raken in de werkwijze en regels van de Belastingdienst. Via videobellen met behulp van een tolk heb ik één keer per week overleg met de diverse collega’s. Ook heb ik contact met mijn collega’s via Whatsapp en de het chatsysteem van de Belastingdienst. Het samenwerken gaat prima zo. Straks mag ik weer 1 dag per week naar kantoor. Tijdens het inwerken kan er dan op kantoor soms een tolk komen maar als ik zelfstandig kan werken, dan lukt dat ook prima zonder tolk. Na een periode van cursussen en  trainingen, ben ik nu dan een begin aan het maken met het behandelen van echte aangiftes! Ik vind het heel leerzaam en interessant en ik kijk er naar uit om meer te leren!

Collega’s

“Het contact met mijn collega’s verloopt boven verwachting. Ik zit in een team waarbij iedereen zo zijn eigen beperking heeft. Hierdoor houden ze veel rekening met mijn doofheid en ze durven met mij via whatsapp te chatten. Ze stellen vragen over het werk wanneer dit nodig is en weten mij inmiddels te vinden. De collega’s die onzeker zijn over hoe ze mij moeten benaderen houden wat meer afstand. Ik probeer hen meer aandacht te geven om mij en mijn gebruiksaanwijzing qua communicatie beter te leren kennen. Hierdoor neem ik de drempels weg in de communicatie. Natuurlijk zitten we nu in een corona tijd dus dit maakt dat ik mijn collega’s niet zo vaak kan zien als dat ik dat zou willen. Eenmaal op kantoor na de corona zal ik al mijn collega’s nog beter leren kennen, en zij mij. Met mijn leidinggevende heb ik eens in de zes weken een voortgangsgesprek. Die aandacht doet me goed. We bespreken dan wat goed gaat en waar nog verbeterpunten liggen.”

Aanpassingen

“Er zijn geen aanpassingen nodig geweest vanuit de Belastingdienst. Een tolk tijdens een bijeenkomst, vergadering of theorie-uitleg, kan ik zelf aanvragen. Maar als ik zelfstandig werk, zoals bij het doen van aangiftes of tijdens het omgaan met de collega’s, dan hoeft de tolk er niet bij te zijn.  Ik kan mijn werk prima zelfstandig uitvoeren. Verder heb ik er geen last van als er veel herrie of afleiding is op de werkvloer. Ik kan me prima focussen op mijn eigen werkzaamheden. “

Betekenis van werk

“Een baan betekent voor mij erg veel! Het geeft mij een goed gevoel en motiveert mij ook. Daarnaast geeft het mij zelfvertrouwen. Ik hoop dan ook dat ik erin slaag om deze baan te behouden. Ik zie mezelf zeker over vijf jaar nog met veel plezier en motivatie voor de Belastingdienst werken. Het is mijn droom om in de toekomst ook dove/ slechthorende klanten met het invullen van hun aangiftes te helpen, dit lijkt mij ontzettend leuk om te doen. Ik zou ook graag een dienstverband voor onbepaalde tijd willen krijgen!”

TOT SLOT: DENKEN IN KANSEN!

Met een auditieve beperking bewijst Asina dus dat zij prima kan werken! Net zoals ieder ander unieke persoon heeft zij haar eigen talenten die haar bijzonder maken. Het belangrijkste is dat je jezelf goed kent en dat je inzicht hebt in je vaardigheden. Zo kan je bedenken wat je wel en niet zo goed kan. Het kan zijn dat jij je veel beter kan concentreren dan anderen of dat je visueel heel sterk bent. Je kan dus als het ware je slechthorendheid of doofheid veranderen in een voordeel! Het is eigenlijk gewoon omdenken: je denkt in kansen in plaats van problemen.

EXTRA INZICHT

Zeeman heeft een aantal medewerkers die doof zijn in dienst, omdat hun ruimtelijk inzicht beter is. Je kan dus écht gebruikmaken van de bijzondere kwaliteiten die een dove werknemer zijn met zich meebrengt

Wat zijn voor mij als werkgever de voordelen wanneer ik iemand aanneem met een auditieve beperking?

Deze vraag lijkt vreemd. Toch verdient beantwoording een plek. Het is immers de ervaring van veel werkgevers dat het in dienst nemen/ hebben van mensen met een beperking een positief effect heeft op de ziens- en handelwijze van het overige personeel. Dit is bevorderlijk voor de sfeer en betrokkenheid binnen een organisatie. Tevens is bewezen dat de arbeidsproductiviteit toeneemt. Hieraan levert een werknemer die doof is ook een bijdrage. Door het hebben van een dove werknemer in hun midden kunnen collega’s begrippen als ziekte, gebrek en beperking vaak beter relativeren. Er gaat dus een soort van maatschappelijk bewustwordingsproces van uit. Heel positief dus!

Een aantal tips

• Geef de werknemer een plaats waar hij je goed kan zien. Hij leest de woorden via het mondbeeld

• Zorg voor goed licht, lipbewegingen zijn dan goed te zien

• Ondersteun je verhaal met visuele hulpmiddelen, dat maakt het volgen van het verhaal gemakkelijker

• Beweeg niet extreem naar alle kanten tijdens je verhaal

• Ga niet lopen, dan ben je niet meer te volgen

• Probeert zo goed mogelijk te articuleren

• Houd je hand niet voor je mond,  je lippen zijn dan niet meer te lezen

• Spreek Algemeen Nederlands. Een dialect geeft een ander mondbeeld

• Vermijd moeilijke woorden en complexe zinnen

• Als je met meerdere sprekers bent, spreek dan alstublieft niet door elkaar, de werknemer volgt één persoon tegelijk

• Tenslotte bestaat er nog altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van een doventolk. Deze kan vergoed worden. Hiervoor kan de dove werknemer contact opnemen met doventolken instanties of met het UWV.

Voor informatie over doof zijn en hulpmiddelen, zie:

www.doof.nl, een nieuwssite voor doven en slechthorenden die betrouwbare informatie biedt over gehoorverlies en hoorproblemen in de ruimste zin van het woord en een scala aan hulpmiddelen hiervoor beschrijft.

Share
Carola Wiedijk
3 March 2021

Recente artikelen

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VACATURES IN JOUW REGIO?

Aanmelden mailinglist