Uren Inloggen Contact

Jobcoaching op afstand

Vandaag in deze blog: Wat doet een jobcoach en wat betekenen de huidige corona maatregelen voor een jobcoach?

We leggen diverse vragen ‘over jobcoaching’ en ‘Wat betekenen de huidige corona maatregelen voor een jobcoach?’ voor aan Annemarie Kars. Annemarie werkt inmiddels 11 jaar als arbeidsdeskundige en jobcoach bij Percuris. Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement.

Wat is jobcoaching?
Om die vraag duidelijk te beantwoorden zal ik eerst uitleggen wat jobcoaching is. Jobcoaching is een voorziening die kan worden aangevraagd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen deze mensen in een reguliere baan zodat zij duurzaam kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. De coaching wordt verzorgd door een erkende jobcoachorganisatie, zoals Percuris. De professional die jobcoaching uitvoert heet een jobcoach.

Wat doet een jobcoach?
De jobcoach begeleidt iemand met een arbeidsbeperking op het werk. Ik help de werknemer zich het werk eigen te maken en focus op wat de werknemer wél kan. Daarnaast help ik de werkgever om op een goede manier met de werknemer om te gaan, zodat mogelijkheden optimaal worden benut. Voor wat de werknemer niet kan, zoek ik praktische oplossingen. Het doel is dat de werkgever tevreden is over de prestaties en dat de medewerker duurzaam en met plezier naar zijn/haar werk blijft gaan.

Hoe verloopt jobcoaching?
Jobcoaching is maatwerk. De omstandigheden zijn immers per cliënt anders. Meer informatie over de diverse taken van ons werk als jobcoach, de duur van de jobcoaching en de voorwaarden kun je hier vinden: Jobcoaching.

Corona: ‘jobcoaching op afstand?’

Wat is gewijzigd in de werkwijze als jobcoach door de corona maatregelen?
Allereerst heb ik nu geen werkplek bezoeken meer door de corona maatregelen. Normaliter bespreken wij inhoudelijke problemen op de werkplek, analyseren wij het probleem en geven wij advies hoe dit met de leidinggevende te bespreken. Daarnaast hebben wij nu de voorkeur voor videobellen in plaats van gewoon telefonisch contact omdat je dan ook kan zien hoe het met iemand gaat.

Maatwerk

Qua werkwijze spelen wij nu flexibeler in op de veranderde situatie van bijvoorbeeld ‘thuis zitten zonder werk’ of ‘thuiswerken’. Dit geeft namelijk op psychisch en/ of sociaal vlak meer belasting. Ons werk is niet voor niks maatwerk.

Wat betekent het voor de cliënt?
Wij sluiten nu onder de huidige omstandigheden aan bij wat een cliënt nodig heeft. Het komt voor dat de werkzaamheden op de werkvloer zijn gestaakt en een cliënt zonder werk thuis zit. Wij hebben dan regelmatig telefonisch contact met de cliënt. Dit is nu in sommige gevallen dagelijks. Dit is dan een korter contact gericht op het bevorderen van stabiliteit. Wij vragen door en beoordelen of wat de cliënt zegt ook klopt met de realiteit die wij zien.

Door de corona maatregelen kan het lastiger zijn voor de cliënt om een goed dagritme aan te houden in de thuissituatie, waardoor er een disbalans ontstaat. Tevens speelt eenzaamheid een rol door het gebrek aan sociale interactie. Wij adviseren dan bijvoorbeeld over buiten een ommetje maken, te kijken naar het netwerk en wat nog wél kan en mag op het gebied van sociale interactie, daarnaast geven wij tips om structuur in de dagplanning aan te brengen.

Thuiswerktips

Door de maatregelen komt het ook voor dat de cliënt thuis werkzaam is. Wij geven dan tips over hoe je op een goede manier thuis kunt werken. Waar dien je dan allemaal rekening mee te houden? Heb je een geschikte werkplek? Heb je de juiste faciliteiten om je werk goed uit te kunnen oefenen? Hoe verloopt het contact met de werkgever ‘op afstand’? De adviezen zijn dus werkgericht, alleen gaan wij er door de huidige situatie wel soepeler mee om.

Zijn er ten aanzien van jobcoaching ‘na’ de corona crisis bijzonderheden te verwachten?
Als bedrijven straks na de corona crisis weer opstarten dan is het de vraag of zij voldoende zicht hebben op deze groep mensen met een indicatie banenafspraak. Dit zal waarschijnlijk meer ondersteuning met zich meebrengen voor de jobcoach.

Share
Carola Wiedijk
28 April 2020

Recente artikelen

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VACATURES IN JOUW REGIO?

Aanmelden mailinglist