Uren Inloggen Contact

Werkgeluk moet meer aandacht krijgen van werkgevers en de overheid

Werkgeluk: je happy voelen in je baan. Volgens een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR) moet de overheid hier meer aandacht voor hebben.

In het rapport pleit de WWR ervoor dat de regering meer oog heeft voor het welbevinden van werknemers. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat onder andere technologische ontwikkelingen, intensiever werken en (tot op zekere hoogte) zelf kunnen bepalen hoe je werk eruit ziet van grote invloed op dit welbevinden zijn.

De WWR waarschuwt dat we als het gaat om werkgeluk achter lopen in de EU. In Nederland is relatief veel sprake van stress op het werk. Burn-outs zijn schering en inslag.

Ingrijpen

Pieter Raven, directeur van Pernu herkent de signalen van het WWR. “Bij Pernu zijn we in de unieke gelegenheid om niet alleen werknemers te werven, maar ook voor langere tijd te (laten) begeleiden door middel van jobcoaching. Doordat we onze werknemers zelf detacheren kunnen we goed volgen hoe het hen vergaat in hun baan.

We kunnen zodoende gelukkig op tijd ingrijpen als we merken dat onze werknemers niet gelukkig zijn in hun baan. Soms heeft een werkgever dat niet zo in de gaten. Enkele kleine aanpassingen kunnen er dan voor zorgen dat iemand weer met veel plezier naar zijn werk gaat. Daar doen we het voor!”

Belangrijk

Dat iemand zich goed voelt op het werk is volgens de WRR zo belangrijk om verschillende redenen. Allereerst is het van invloed op het werk zelf. Iemand die zich gelukkig voelt is productiever en levert ook kwalitatief betere arbeid. Daarnaast beïnvloedt werkgeluk het verzuim. Meer dan de helft van het verzuim heeft te maken met het ontbreken van werkgeluk.

Tenslotte wijst de WWR erop dat het hebben van een baan psychologisch en sociaal ontzettend belangrijk is. Met andere woorden: als je je fijn voelt op het werk, heeft dat ook weer invloed op andere aspecten van je leven. De WRR stelt daarom in haar adviezen voor om speciale basisbanen te creëren, om niet de bijstand, maar juist het hebben van werk te laten dienen als sociale zekerheid.

Niet alleen salaris

Een ander recent onderzoek schetst ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de komende twee jaar. Ook hierin neemt werkgeluk een prominente plek in. Volgens dit onderzoek zullen werkgevers hier steeds meer aandacht voor krijgen.

Mede ook door de tekorten op de arbeidsmarkt zullen werkgevers in de komende tijd in moeten zetten op het welbevinden van hun werknemers. Op die manier zullen ze werknemers langer proberen vast te houden en ook werknemers proberen te lokken met andere argumenten dan salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden alleen.

Share
P.J.J. Raven
21 February 2020

Recente artikelen

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VACATURES IN JOUW REGIO?

Aanmelden mailinglist