Uren Inloggen Contact

10 TIPS: Hoe ga ik om met een collega met een arbeidsbeperking

Veel werkgevers werken aan het realiseren van een diverse en inclusieve organisatie. Onderdeel van diversiteit en inclusie is het samenwerken met een collega met een arbeidsbeperking.

In de dagelijkse praktijk ontvangen wij veel vragen van werkgevers over het aannemen en het begeleiden van werknemers met een arbeidsbeperking. Denk aan zaken als:

  • Welke handicaps zijn er en hoe ga je daar mee om?
  • Hoe kun je het beste aansluiting vinden bij iemand met een beperking?
  • Hoe kun je deze groep het beste motiveren en instrueren?

Vaak is niet direct zichtbaar dat mensen met een arbeidsbeperking een beperking hebben, denk aan autisme en een angststoornis et cetera. De ervaring leert dat het leidinggeven aan deze groep een net iets andere benadering en begeleiding vraagt. Het succes van samenwerken met een collega met een arbeidsbeperking hangt van verschillende factoren af.

Het omgaan met een collega met een arbeidsbeperking kan soms uitdagend lijken, maar er zijn een aantal stappen die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat je collega zich ondersteund en gewaardeerd voelt op de werkplek.

1. Bied ondersteuning en begrip aan: Het is belangrijk om te begrijpen dat je collega misschien extra ondersteuning nodig heeft om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Probeer vertrouwen op te bouwen met je collega. Bied daarom aan om te helpen waar nodig, en toon begrip, vertrouwen en geduld als het werk niet altijd even snel gaat als normaal.

"Ik heb geleerd dat wanneer ik mij vertrouwd voel in mijn werkomgeving, ik sneller goed functioneer."

2. Stel jezelf open: Maak kennis met je collega en laat zien dat je openstaat voor communicatie. Dit kan helpen om eventuele misverstanden of zorgen uit te spreken.

3. Maak gebruik van de juiste terminologie: Gebruik de juiste terminologie om de persoon te beschrijven, en vraag hen wat zij prefereren. Als je twijfelt, vraag dan aan de persoon zelf wat zij prettig vinden.

4. Creëer een inclusieve werkomgeving: Zorg ervoor dat de werkomgeving inclusief is en dat iedereen zich welkom voelt. Bijvoorbeeld door toegankelijke werkplekken te hebben of flexibele werktijden. De omgang met iemand die een arbeidsbeperking heeft vraagt soms om een aanpassing van jouw kant. Ieder mens is uniek!

5. Maak duidelijke afspraken: Maak duidelijke afspraken over de taken die je collega moet uitvoeren, en zorg ervoor dat deze realistisch en haalbaar zijn. Maak ook duidelijke afspraken over hoe je kunt helpen als je collega hulp nodig heeft. 

6. Durf taken en/ of functies aan te passen of te reorganiseren: Zo kun je de werkbelasting van een medewerker met een arbeidsbeperking tijdelijk of structureel verminderen. Hou hierbij rekening met de talenten van de medewerker en van de mensen in je team.

 

 

7. Focus op de vaardigheden van je collega: Richt je op de vaardigheden en talenten van je collega, in plaats van op zijn of haar beperkingen. Zo kun je beter beoordelen hoe je collega kan bijdragen aan het team en de werkzaamheden. 

8. Wees geduldig en respectvol: Wees geduldig en respectvol tegenover je collega, en toon begrip als het werk niet altijd even snel gaat als normaal. Dit kan je collega helpen om zich meer op zijn of haar gemak te voelen op de werkplek. Toon waardering: Net als iedereen verdienen collega's met een arbeidsbeperking waardering voor hun werk. Geef hen feedback en bedank hen voor hun bijdrage aan het team. 

"Ik vind het belangrijk dat mijn collega’s weten dat ik informatie trager verwerk maar dat ik mijn werkzaamheden wel juist uitvoer!

Ze dienen in het begin wat meer geduld te hebben, dit kan soms wel eens vervelend zijn voor andere collega’s of managers.

Ik heb dit opgelost door na ongeveer 6 weken een presentatie te houden over mijn beperking. Zo wist iedereen direct hoe of wat."

9. Laat vooroordelen los en verdiep je in de beperking: Vermijd vooroordelen over mensen met een arbeidsbeperking. Tenslotte hebben we allemaal een gebruiksaanwijzing. Probeer open te staan voor de unieke bijdrage die deze collega's aan het team kunnen leveren. Het kan zijn dat een arbeidsbeperking soms gepaard gaat met onbegrepen gedrag. Verdiep je daarom goed in de beperking van je collega zodat je kan leren welk gedrag je kunt verwachten.

10. Bespreek eventuele aanpassingen: Praat met de collega met een arbeidsbeperking over eventuele aanpassingen die kunnen worden gedaan om hun werkervaring te verbeteren, zoals technologische ondersteuning of aanpassingen aan de werkplek. Maak gebruik van eventuele beschikbare middelen, zoals speciale software of apparatuur, om je collega te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn of haar taken.