Uren Inloggen

Social return: van verplichting naar meerwaarde

Wat is Social return (on Investment) of SROI?

Het toepassen van social return of SROI bij overheidsopdrachten (inkopen of aanbestedingen) is primair bedoeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden op werk en/of ontwikkelingsmogelijkheden. (Semi-) publieke opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies of  waterschappen vragen bij overheidsopdrachten aan hun leveranciers en opdrachtnemers om deze personen een (ontwikkel)kans te geven binnen de organisatie, zolang zij een overheidsopdracht uitvoeren.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Voor de invulling van Social Return wordt gebruik gemaakt van de ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen´ (PSO). Bedrijven met een PSO- erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen tegen een gegarandeerd goede kwaliteit. De PSO maakt gebruik van vier prestatieniveaus: van de status aspirant oplopend naar trede drie (de koplopers op het gebied van socialer ondernemen). Extra motivatie dus om als bedrijf te zorgen voor een kwalitatief goede invulling van SROI.

Zie ook deze informatiefilm op YouTube

Wie behoren tot de doelgroep van Social Return?

Het gaat om mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gaat om mensen die vallen onder de Participatiewet en om degenen die gebruik maken van de WSW-, WGA-/WIA-/WAO-, Wajong- of NUG-regeling.

Organisatiedoelstellingen

Met de toepassing van social return zorgt men ervoor dat een investering, naast het 'gewone' rendement, een concrete sociale winst oplevert. Zo draagt inkopen en aanbesteden bij aan de realisatie van organisatiedoelstellingen en het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Participatiewet en SROI

De Participatiewet en SROI lijken op elkaar. Het grote verschil is dat de Participatiewet landelijk is, en de SROI afspraken per gemeente worden gemaakt en dus kunnen verschillen. Verder is de Participatiewet erg breed en gaat SROI slechts over aanbestedingen. SROI zou daarom gezien kunnen worden als een concrete invulling van de Participatiewet.

Belangrijke kaders bij de invulling van Social Return

 • De invulling van social return is maatwerk.
 • Social return activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook binnen de eigen bedrijfsvoering, of bij een onderaannemer of toeleverancier.
 • Als opdrachtnemer blijft men hoofdverantwoordelijk voor het nakomen van social return.
 • Men realiseert de social return verplichting binnen de looptijd van de opdracht.
 • Neemt men iemand uit de doelgroep in dienst? Dat kan men dat voor de duur van de opdracht voor social return opvoeren met een maximum van 4 jaar.
 • Is er maximaal een jaar voor gunning van de opdracht een medewerker uit de doelgroep aangenomen? Dan kan men dit opvoeren voor social return vanaf de datum gunning tot maximaal 12 maanden. Men vermindert dit met het aantal maanden dat de medewerker in dienst was voor de datum van gunning.

Sociaal gezicht

Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is bedoeld voor ondernemers die hun sociale hart willen laten spreken.

Gemotiveerde medewerkers zijn toch die extra bonus die het werken net mooier maken?

Wanneer je als organisatie zaken doet met overheidsinstellingen krijgt de organisatie meer en meer te maken met het begrip Social Return. Zo geeft ruim 50 procent van alle gemeenten aan de invulling hiervan toe te passen in hun aanbestedingsbeleid.

Door middel van detachering kan men mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen en kan men aantonen aan Social Return te doen, een sociaal gezicht laten zien en zich eventueel laten onderscheiden met een MVO keurmerk.

Is extra personeel noodzakelijk?

Social return kan, mits goed ingevuld, zonder extra personeel worden ingevuld. Tientallen medewerkers van ons zijn dagelijks zelfstandig aan het werk. Zij hebben ieder hun eigen jobcoach en hun eigen aanspreekpunt op de werkvloer.

Pernu zorgt ervoor dat élke kandidaat zijn eigen jobcoach heeft én ontwikkelmogelijkheden door middel van gerichte scholing en/ of trainingen. Met behulp van de jobcoach en het goed selecteren van passende werkzaamheden zien wij dat begeleiding op de werkvloer minimaal nodig is.

Een Harrie Helpt training kan collega’s en/ of leidinggevende op de werkvloer extra handvatten bieden in de begeleiding.

Pernu gelooft in gelijke kansen

Bij Pernu vinden wij dat iedereen recht heeft op betaald werk en gelijke kansen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door maatwerk te creëren en anders naar de mogelijkheden te kijken, kunnen we veel. De aanpak van Pernu kenmerkt zich door persoonlijke aandacht én maatwerk. Met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame arbeidsplekken te helpen.

De tijd van het pionieren is voorbij, het moet de nieuwe standaard worden.

Social return invullen

“Van verplichting naar werk verlichting!”

Onze ervaring is dat er diverse mogelijkheden zijn om social return goed in te vullen. Dit verschilt sterk per opdrachtgever en ruimte binnen een project. Het begint vaak als een verplichting, maar niet zelden zien organisaties dat hun werkzaamheden door social return efficiënter en goedkoper kunnen worden ingericht.

Denk aan werkprocessen herinrichten (jobcarving) waardoor taken die nu nog door ervaren en duurder eigen collega’s worden ingevuld door onze kandidaten minimaal net zo goed gedaan kunnen worden. Daarmee levert social return een win-win situatie op voor alle partijen!

Detachering een uitstekende oplossing bij SROI

Gedetacheerd personeel valt onder de quotum-eis van de Participatiewet en is daarmee een uitstekende oplossing om invulling te geven aan SROI. Voordeel voor de organisatie: men kan flexibel voldoen aan de personeelsbehoefte én men voldoet aan de Participatiewet. Bijkomend voordeel is dat de loonkostensubsidie of een beperkte loonwaarde direct verrekend wordt met het uurtarief, waardoor de loonkosten lager uitvallen.

Pernu vervult social return verplichtingen. Wij verzorgen de gehele werving en selectie, maar ook de begeleiding en ‘ontzorgen’ de werkgever. Wij zorgen voor de juiste kandidaat op de juiste plek! Lees meer over de werkwijze van Pernu op onze werkgeverspagina.

De voordelen van detachering voor een werkgever

 • De kans om opnieuw naar de werkprocessen te kijken.
 • De zekerheid van flexibel personeel in drukke perioden.
 • Financieel voordeel, de loonkostensubsidie of beperkte loonwaarde worden verrekend met het uurtarief.
 • Diversiteit binnen de organisatie zorgt voor een betere werksfeer, grote medewerkersbetrokkenheid, creëert nieuwe inzichten en een sociaal werkklimaat.
 • Beperkt werkgeversrisico, aangezien de werknemer bij Pernu op de loonlijst staat.
 • Werkzaamheden efficiënter en tegen lagere kosten invullen.
 • Bijdrage leveren aan sociale doelstellingen en voldoen aan de SROI- voorwaarden bij aanbestedingen.
 • De voordelen van detachering voor een werknemer
 • De werknemer kan laten zien wat hij in zijn mars heeft bij de inlener, dit vergroot de kans op een duurzame arbeidsrelatie.
 • De werknemer is in staat om (werk)ervaring op te doen binnen een organisatie en vergroot hiermee zijn kans op herintreden op de arbeidsmarkt.

Benieuwd wat Pernu voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op

Laatste vacatures

Job Banner

Servicemedewerker Interieurbeplanting (doelgroepregister)

Heb je affiniteit met groen en ben je servicegericht? Heb je nu een Wajong uitkering, doelgroepenregistratie of val je onder de Indicatie Banenafspraak? Dan bieden wij jou nu de mooie...
Amsterdam

Assistent Accountant in Breda (doelgroepregister)

Vind jij het leuk om met cijfers bezig te zijn? En sta jij bekend als een Pietje Precies? Dan hebben wij een leuke functie voor jou als Assistent Accountant bij Confidon in Breda!
Breda

Transporteur Luchtkanalen bij PRo-61 (doelgroepenregister)

Ben jij op zoek naar fysiek werk in plaats altijd maar met je hoofd bezig te moeten zijn? En vind jij het leuk om steeds op afwisselende locaties aan het werk te zijn? En heb je een Wajong...
Nederland

Assistent Technisch Service Medewerker bij Dienst Justitiële Inrichtingen Lelystad (doelgroepregister en/of Wajong)

Werk jij graag met je handen en lijkt het je interessant om voor een Penitentiaire Inrichting te werken? Pernu is op zoek naar een Assistent Technisch Service Medewerker voor Dienst...
Lelystad

Magazijnmedewerker bij Dienst Justitiële Inrichtingen Almelo (doelgroepregister en Wajong)

Ben jij op zoek naar een baan binnen de overheid? Pernu is op zoek naar een Magazijn medewerker voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in Almelo. Lijkt het jou leuk om deze functie uit...
Almelo

Medewerker Groenonderhoud bij Golfbaan Amelisweerd (Doelgroepregister)

Steek jij graag je handen uit de mouwen in de buitenlucht? Heb je nu een Wajong uitkering, doelgroepenregistratie of val je onder de Indicatie Banenafspraak? Dan bieden wij jou vanuit Pernu nu...
Utrecht

Enkele van onze opdrachtgevers

Referenties

Stijn Otten

Heattransformers

‘’De samenwerking met Pernu bevalt ons goed. Bewonderingswaardig dat jullie ons aan een goede medewerker hebben kunnen helpen in deze krappe arbeidsmarkt. Door middel van detachering kunnen wij het afbreukrisico verlagen. Detachering geeft ons de tijd om elkaar goed te leren kennen alvorens we samen een langdurig dienstverband aangaan."  Lees meer...

Alle referenties

Maryenka van der Weg

Domeinen Roerende Zaken

‘’Momenteel hebben wij in Hoogeveen vijf personen aan het werk via Pernu waar ik erg tevreden mee ben. Wij kunnen een goede en veilige werkplek bieden waar arbeidsparticipanten zich kunnen ontwikkelen zonder dat de werkdruk te hoog wordt. De detacheringsconstructie biedt als voordeel dat je de tijd hebt om te kijken of iemand geschikt is voor de baan."  Lees meer...

Alle referenties

Jolijn Dekker

Koninklijke Landmacht - afdeling Artillerie

"Als organisatie konden wij wel wat extra handvatten gebruiken ten aanzien van de begeleiding van onze medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Pernu organiseerde een leerzame sessie met veel praktijkgerichte adviezen die de communicatie over-en-weer echt ten goede is gekomen. We begrijpen elkaar nu veel beter." Lees meer...

Alle referenties

Peter Holtrop

Dienst Justitiële Inrichtingen

‘’Een arbeidsparticipant heeft een zeer positief effect op de kwaliteit en mogelijkheden van de dienstverlening. Zij verlagen de werkdruk op de reguliere medewerkers en dragen bij aan de geleverde kwaliteit en klant tevredenheid.."  Lees meer...

Alle referenties

Recente artikelen

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR UW BEDRIJF?

Neem contact op

Wat betekent de participatiewet voor mij als werkgever?

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Als werkgever heeft u daarin een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie.

Betekenis participatiewet voor werkgevers

Wat is de Wet Banenafspraak en voor wie is deze?

Afgesproken is dat het bedrijfsleven zich garant stelt voor 100.000 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wel tot 2026. Daarnaast stelt ook de overheid zich garant voor extra banen: 25.000 banen die voor 2024 moeten zijn gerealiseerd. In totaal gaat de Wet banenafspraak dus over 125.000 extra banen en wel vanaf de peildatum van 1 januari 2013.

In de Banenafspraak geven we kansen aan:

 • mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen;
 • mensen met een Wsw-indicatie;
 • Wajongers met arbeidsvermogen;
 • mensen met een WIW- of ID-baan.

De mensen om wie het gaat, staan in het doelgroepregister. Het UWV beheert dit register.

Pernu gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.